РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтФонд за пензијско и инвалидско осигурање Црне Горе

лого

М4 образац
Назив услуге

М4 образац


Орган задужен за спровођење

Фонд пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе


Надзорни орган

Министарство рада и социјалног старања 


Опис

Пријава података на основу које се утврђује стаж осигурања, зараде односно накнаде зараде остварене по основу привремене спријечености за рад (боловање), а које служе за израчун личног коефицијента. Подноси је послодавац надлежној јединици Фонда ПИО према мјесту запослења осигураника. Пријава се подноси на нивоу године и то до краја априла текуће за предходну годину.


Гдје и како

Фонд пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе


Корисни линкови

www.фондпио.ме


Правна подлога

Закон о пензијском и инвалидском осигурању Црне Горе (Сл. лист РЦГ 54/03)

Правилник о обрасцима пријава података за матичну евиденцију из пензијског и инвалидског осигурања (Сл. лист РЦГ 5/04)


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (79):

Да (59):
Не (14):
Дјелимично (6):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?