РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтДозвола за рад платног система
Назив услуге

 Дозвола  за рад платног система


Орган задужен за спровођење

 Централна банка Црне Горе


Надзорни орган

Централна банка Црне Горе


Опис лиценце

Дозвола за рад платног система омогућава оператеру платног система управљање платним системом. Дозвола се издаје у форми Рјешења које доноси Савјет Централне банке Црне Горе.


Гдје и како поднијети захтјев за лиценцу (начин предаје захтјева, контакт особе, телефон, фаx, маил)

Захтјев за издавање дозволе за  рад платног система са пратећом документацијом  подноси се Сектору за платни промет – Дирекција за регулативу, лиценцирање, одобрења, контролу и мјере.

Адреса: Булевар св. Петра Цетињског бр. 6, 81000 Подгорица

Контакт:

тел: +382 20 480 308

фаx +382 20 665 359

е-маил: инфо@цбцг.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 6619-Остале помоћне дјелатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Документација коју је потребно приложити уз захтјев за издавање дозволе за рад платног система прописана је одредбама члана 135 Закона о платном промету ("Сл. лист Црне Горе", бр. 62/13 и 6/14).


Рок за издавање лиценце

 Рок за одлучивање по захтјеву за издавање дозволе за рад платног система је 90 дана од дана предаје захтјева, односно 90 дана од дана предаје свих потребних података и документације у случају када поднијети захтјев и приложена документација нијесу потпуни. (чл. 169 Закона о платном промету ("Сл. лист Црне Горе", бр. 62/13 и 6/14)).


Период важења лиценце

 Дозвола важи до стицања услова за одузимање дозволе за рад платног система.


Услови за продужење важења лиценце

 Добијена дозвола не подлијеже условима за продужење важења


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Разлози за одузимање дозволе за рад платног система прописани су одредбама члана 138 Закона о платном промету ("Сл. лист Црне Горе", бр. 62/13 и 6/14).


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Накнада за одлучивање по захтјеву  за издавање дозволе за рад платног система  прописана је Одлуком о утврђивању тарифе по којој се обрачунавају накнаде за вршење услуга које обавља Централна Банка Црне Горе ("Сл. лист Црне Горе", бр. 29/11 и 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17) – тарифни бр. 9


Документација коју корисник прилаже

Документација коју је потребно приложити уз захтјев за издавање дозволе за рад платног система прописана је одредбама члана 135 Закона о платном промету ("Сл. лист Црне Горе", бр. 62/13 и 6/14).


Правна подлога која се односи на Лиценцу

  • Закон о платном промету (˝Сл. лист Црне Горе", бр. 62/13 и 6/14),
  • Одлука о утврђивању тарифе по којој се обрачунавају накнаде за вршење услуга које обавља Централна Банка Црне Горе ("Сл. лист Црне Горе", бр. 29/11, 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17, 24/18, 109/21).


Корисни линкови

 www.цбцг.ме   
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (4):

Да (3):
Не (1):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?