RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Saglasnost na osnivanje organizacionih djelova društva za osiguranje
Naziv usluge

 Saglasnost na osnivanje organizacionih djelova društva za osiguranje


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Društvo za osiguranje može osnivati organizacione djelove koji nemaju svojstvo pravnog lica.
Osnivanje organizacionih djelova vrši se uz prethodnu saglasnost regulatornog organa.


Gdje i kako

 Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji)


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Rok za izdavanje licence

 Rješavanje po zahtjevu - 60 dana


Uslovi za produženje važenja licence

 Neograničeno


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 200 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakonski osnov  - član 40 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16)


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?