РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтОдобрење иностраном продуценту за снимање на територији Црне Горе
Назив услуге

Одобрење иностраном продуценту за снимање на територији Црне Горе


Орган задужен за спровођење

Министарство просвјете, науке, културе и спорта


Опис

Министарство просвјете, науке, културе и спорта (ресор културе) издаје одобрење иностраном продуценту за снимање кинематографског дјела на територији Црне Горе сходно Закона о кинематографији  (“Сл.лист Црне Горе”, бр.42/2015).
Инострани продуцент може да снима кинематографско дјело на територији Црне Горе самостално или у сарадњи са домаћим или иностраним копродуцентом, уз одобрење које претходно добије од Министарства.


Гдје и како

Странка подноси захтјев са свим релевантним подацима Министарству просвјете, науке, културе и спорта (ресор културе) особи належној за издавање рјешења/одобрења за снимање.


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

кинематографија


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Странка подноси захтјев Министарству и он мора да садржи: предмет, назив иностраног продуцента, назив кинематографског дјела и податке о ауторској екипи, локације и вријеме снимања,податке о ангажовању домаћег умјетничког или стручног кадра и опреме. Такође, доставља се и цјеловит сценарио кинематографског дјела, односно означени дјелови текста сценарија према којима ће се реализовати снимање у Црној Гори, уговор о сарадњи са домаћим копродуцентом, изјаву иностраног продуцента или домаћег копродуцента којом се обавезује да ће Кинотеци доставити обавезну копију филма.


Рок за издавање лиценце

20 дана


Период важења лиценце

Док траје снимање на територији Црне Горе, а које је странка навела у свом захтјеву као термин у оквиру кога ће се реализовати снимање.


Услови за продужење важења лиценце

Уколико то захтијева странка из опрадвадних разлога.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Уколико подносилац захтјева нема адекватну документацију тј не посједује неки од докумената наведених у претходним пољима, снимање се не може одобрити.


Документација коју корисник прилаже

Странка подноси захтјев Министарству и он мора да садржи: предмет, назив иностраног продуцента, назив кинематографског дјела и податке о ауторској екипи, локације и вријеме снимања,податке о ангажовању домаћег умјетничког или стручног кадра и опреме. Такође, доставља се и цјеловит сценарио кинематографског дјела, односно означени дјелови текста сценарија према којима ће се реализовати снимање у Црној Гори, уговор о сарадњи са домаћим копродуцентом, изјаву иностраног продуцента или домаћег копродуцента којом се обавезује да ће Кинотеци доставити обавезну копију филма.


Правна подлога

Закон о кинематографији (“Сл.лист Црне Горе”, бр.42/2015).


Остало

Уколико је за снимање кинематографских дјела на одређеним локацијама потребна посебна дозвола иностарни продуцент или домаћи продуцент у његово име су дужни да ту дозволу прибаве прије почетка снимања од органа или организације одређене посебним прописом.
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (3):

Да (2):
Не (0):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?