RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Licenca za vršenje stručnih poslova u šumarstvu
Naziv usluge

Licenca za vršenje stručnih poslova u šumarstvu


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za šume Crne Gore


Nadzorni organ

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (ispitna komisija koju obrazuje organ državne uprave nadležan za poslove u šumarstvu)


Opis

Licenca za vršenje stručnih poslova u šumarstvu je licenca koju može steći lice sa visokom stručnom spremom šumarskog smjera i najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci, koje ima položen stručni ispit za vršenje stručnih poslova u šumarstvu.


Gdje i kako

Zahtjev se podnosi u Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, lično ili poštom


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Šumarstvo


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Uvjerenje o položenom sturčnom ispitu za sticanje licence za vršenje stručnih poslova u šumarstvu, dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi šumarskog smjera i uvjerenje o najmanje jednoj godini radnog iskustva u struci ili dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi šumarskog smjera i uvjerenje o najmanje pet godina radnog iskustva na zakonom propisanim stručnim poslovima u šumarstvu


Period važenja licence

Na neodređeno 


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Stručne poslove u šumarstvu može da vrši pravno lice, odnosno preduzetnik koji ima najmanje jedno zaposleno lice sa visokom stručnom spremom šumarskog smjera sa licencom za vršenje stručnih poslova u šumarstvu, koji je registrovan u Centralnom registru Privrednog suda i koji ispunjava uslove u pogledu opreme za obavljanje te djelatnosti. Ukoliko ne ispunjava ove uslove, ne može imati licencu.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Troškovi za polaganje stručnog ispita plaćaju se u iznosu od 2/10 prosječne zarade u Crnoj Gori u godini koja prethodi godini polaganja stručnog ispita.


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Uvjerenje o položenom sturčnom ispitu za sticanje licence za vršenje stručnih poslova u šumarstvu, dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi šumarskog smjera i uvjerenje o najmanje jednoj godini radnog iskustva u struci ili dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi šumarskog smjera i uvjerenje o najmanje pet godina radnog iskustva na zakonom propisanim stručnim poslovima u šumarstvu.


Pravna podloga

Zakon o šumama („Sl. list CG“, broj 74/10, 47/15), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje licence za vršenje stručnih poslova u šumarstvu („Sl. list CG“, broj 51/12)
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (2):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?