РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРјешење о давању сагласности за пробни рад постројења
Назив услуге

 Рјешење о давању сагласности за пробни рад постројења


Орган задужен за спровођење

 Управа за инспекцијске послове - Одсијек за термоенергетску инспекцију


Опис

 Пробним радом се испитује функционисање уграђених инсталација, опреме и постројења, утврђује квалитет изведених радова, уграђеног материјала и испуњавање пројектом предвиђених параметара техничког процеса.


Гдје и како

 Управа за инспекцијске послове, Октобарске револуције 130 Подгорица
(020234369)
Фаx 020 234 424


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Све дјелатности које имају опрему која је у надлежности Термоенергетске инспекције


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Градилишна документација у складу са Законом о планирању простора и изградњи објеката, сагласности органа регулисане посебним законима, атестно-техничка документација и изјаве о усаглашености за уграђену опрему, документација о испитивањима инсталација и опреме, као и изјаве извођача радова и надзорног органа


Рок за издавање лиценце

 Не постоји дефинисан рок, а зависи од спремности објекта и комплетности документације


Период важења лиценце

 До добијања употребне дозволе за објекат а рок мора бити дефинисан пројектом


Услови за продужење важења лиценце

 Лиценца се може продужити ако из оправданих разлога у остављеном року не могу да се изврше сва испитивања предвиђена програмом пробног рада


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Чл. 105, Закона о планирању простора и изградњи објеката 


Корисни линкови

Управа за инспекцијске послове 


Напомена

 Овај документ се издаје провјером документације као и непосредним инспекцијским прегледом, те тако није могуће издати исти електронски само на основу прибављене документације.
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?