RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Rješenje o probnom radu za elektroenergetske objekte
Naziv usluge

 Rješenje o probnom radu za elektroenergetske objekte


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za inspekcijske poslove - Odsijek za elektroenrgetsku inspekciju


Opis

 Kod objekata koji imaju ugrađene instalacije, opremu i postrojenja, koja služe tehnološkom procesu djelatnosti investitora, a ne samom objektu, investitor je dužan da po završetku montaže, pristupi probnom radu i funkcionalnom ispitivanju- probni rad


Gdje i kako

 Uprava za inspekcijske poslove, Oktobarske revolucije 130 Podgorica
(020234369)
Fax 020 234 424


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Elektroenergetika


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Projektna, atestna, ispitna i gradilišna dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata


Rok za izdavanje licence

 Do 30 dana


Period važenja licence

 Do 90 dana, uz obavezu: Uslovi i trajanje probnog rada utvrđuju se glavnim projektom. 


Uslovi za produženje važenja licence

 Probnim radom se ispituje funkcionisanje ugrađenih instalacija, opreme i postrojenja, utvrđuje kvalitet izvedenih radova, ugrađenog materijala i ispunjavanje projektom predviđenih parametara tehničkog procesa


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ukoliko se postupa mimo utvrđenih uslova, protivno zakonu i propisima


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 ), član 104


Korisni linkovi

 Uprava za inspekcijske poslove


Napomena

 Ovaj dokument se izdaje provjerom dokumentacije kao i neposrednim inspekcijskim pregledom, te tako nije moguće izdati isti elektronski samo na osnovu pribavljene dokumentacije.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?