РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРјешење о сагласности за привремени погон електроенергетског објекта
Назив услуге

 Рјешење о сагласности за привремени погон електроенергетског објекта


Орган задужен за спровођење

 Управа за инспекцијске послове - Одсијек за електроенргетску инспекцију


Опис

 Привремени погон електроенергетских објеката, ова сагласност подразумијева утврђивање услова да објекат може привремено бити пуштен у погон како би се завршио објекат у складу са прописима и пројектном документацијом-када је у питању “уклапање” у електроенергетску мрежу, такође кад се врши реконструкција објекта, да не би долазило до дугог прекида погона, за  поједине фазе, за које, инспекцијским прегледом, се утврди да су завршене, даје се сагласност за привремени погон док се не заврши комплетан објекат. Након завршетка објеката, у цјелости, у складу са пројектном документацијом И прописима, се наставља прописани поступак прибављања употребне дозволе.


Гдје и како

 Управа за инспекцијске послове, Октобарске револуције 130 Подгорица
(020234369)
Фаx 020 234 424


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Електроенергетика: ЕПЦГ-Производња; ЦГЕС и ЦЕДИС 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Пројектна, атестна, испитна и градилишна документација у складу са Законом о планирању простора и изградњи објеката


Рок за издавање лиценце

 До 5 дана


Период важења лиценце

 До 60 дана, уз обавезу образложења трајања 


Услови за продужење важења лиценце

 Уколико није прибављена употребна дозвола из оправданих разлога 


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Уколико се поступа мимо утврђених услова, противно закону и прописима


Документација коју корисник прилаже

 Захтјев уз изјашњење да је припремљена комплетна документација у складу са законом и објекат спреман за погон


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Сагласно Закону о енергетици ("Службени лист Црне Горе", бр. 005/16, 051/17) (члан 225 Права и дужности електроенергетског инспектора и члан 183 Забрана прикључења и привремено прикључење)  


Корисни линкови

Управа за инспекцијске послове 


Напомена

 Овај документ се издаје провјером документације као и непосредним инспекцијским прегледом, те тако није могуће издати исти електронски само на основу прибављене документације.
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?