РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЦертификат ваздухопловно-медицинског центра аеро-медицал центре цертифицате
Назив услуге

 Цертификат ваздухопловно-медицинског центра аеро-медицал центре цертифицате


Орган задужен за спровођење

 Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе


Опис

 Овлашћење медицинском центру да може да врши медицинске прегледе и доноси оцјену способности контролорима летења


Гдје и како

 Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе
Реферат за ваздухопловну медицину
Контакт особа: Др Татјана Ђуричковић
Бр.тел +382 67 643 413
е-маил: тдјурицковиц@цаа.ме
Захтјев предати на архиву Агенције


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Здравствена дјелатност


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Подносиоци захтјева за АеМЦ увјерење достављају доказ да:

(а) имају у свом саставу љекаре специјалисте ваздухопловне медицине који испуњавају услове да буду ваздухопловно медицински испитивачи (АМЕ)

(б) имају потребне просторије и опрему за вршење ваздухопловно медицинских прегледа

(ц) обезбијеђују детаљне клиничке прегледе или имају везу са одређеним болницама или медицинским институтима ради специјалистичких медицинских прегледа.

(д) подносиоци захтјева за почетно увјерење достављају документацију која обухвата процедуре којима се описује како ће се управљати промјенама које не захтијевају претходно одобрење и како ће обавјештавати Реферат за ваздухопловну медицину.

Подносиоци захтјева за АеМЦ достављају доказ да је успостављен систем управљања, да обезбјеђује љекарску тајност у сваком тренутку и да је успостављено вођење евиденције

Подносиоци захтјева за АеМЦ достављају доказ да је:

(1) именован ваздухопловно-медицински испитивач (АМЕ) као руководиоц АеМЦ, са правима за издавање класе 1 љекарских увјерења и да има довољно искуства у ваздухопловној медицини да врши своје дужности; и

(2) има за особље адекватан број потпуно квалификованих АМЕ и друго техничко особље и стручњаке.


Рок за издавање лиценце

 30 дана


Период важења лиценце

 Стална важност лиценце под условом да испуњава услове.

АеМЦ увјерење се издаје на неодређено време. Оно ће остати на снази зависно од тога да ли:

(а) АМЕ испуњавају услове своје лиценце; и

(б) обезбјеђују стално искуство обављајући најмање 10 љекарских прегледа класе 1 сваке године.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Лиценца се одузима код налаза нивоа 1 и код:

(а) неуспјеха именовања руководиоца АеМЦ-а;

(б) неуспјеха да се обезбиједи љекарска повјерљивост ваздухопловно-медицинских записа; и

(ц) неуспјеха да пружи Реферату за ваздухопловну медицину медицинске и статистичке податке за сврху надзора.


Документација коју корисник прилаже

 Лиценца за рад Дома здравља издата од Министарства здравља, Приручник са процедурама за вршење ваздухопловно медицинских прегледа, именовања везана за систем управљања


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о ваздушном саобраћају (Сл.л. ЦГ бр. 30/2012),

измјена и допуна (Сл.л. ЦГ бр. 30/2017), члан 94;

Правилник о дозволама и организацијама за оспособљавање контролора летења (Сл.л. ЦГ бр. 29/2016), преузета Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2015/340, члан АТЦО.ОР.Е.001 којим

Ваздухопловно-медицински центри (АеМЦс) морају да примјењују одредбе Поддјелова ОРА.ГЕН и ОРА.АеМЦ Анекса ВИИ Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 290/2012, с тим:

(а) што се сва упућивања на класу 1 замјењују класом 3; и

(б) што се сва упућивања на дио МЕД замјењују дијелом АТЦО.МЕД.


Корисни линкови

Агенција за цивилно ваздухопловство 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (2):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?