РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЦертификат аеродрому који се користи за пружање услуга ваздушног превоза
Назив услуге

 Цертификат аеродрому који се користи за пружање услуга ваздушног превоза


Орган задужен за спровођење

 Агенција за цивилно ваздухопловство


Опис

Цертфикат аеродрома Агенција издаје оператору аеродрома за аеродром који се користи за пружање услуга ваздушног превоза и извођење операција инструменталног приласка или одласка


Гдје и како

Оператор аеродрома подноси захтјев за издавање цертификата аеродрому који се користи за пружање услуга ваздушног превоза Агенцији за цивилно ваздухопловство лично или путем е-маила на Архиву Агенције.
Контакт: архивааа.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Ваздушни саобраћај


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 За издавање цертификата прилаже се сљедећа документација:

1) аеродромски приручник;

2) приручник за управљање сигурношћу;

3) аеродромски програм безбиједности ваздушног саобраћаја;

4) аеродромски план за ванредне ситуације;

5) планови заштите и спашавања вишег реда;

6) доказ о радном искуству и стручној оспособљености руководећих и одговорних лица; и

7) друга документација (сигурносна процјена, финансијска способност и еколошка процјена).


Рок за издавање лиценце

 30 дана ЗУП или други акт


Период важења лиценце

 Цертификат аеродрому који се користи за пружање услуга ваздушног превоза се издаје на неограничен период.


Услови за продужење важења лиценце

 Поновно испуњавање услова услед којих му је укинут или привремено укинут цертификат.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Цертификат аеродрома Агенција ће укинути ако оператор аеродрома престане да испуњава неки од услова на основу којих му је издат цертификат или привремено укинути до испуњава услова због којих му је привремено укинут цертификат.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 За издавање цертификата аеродрома плаћа се накнада и годишња накнада за континуирану провјеру испуњености услова.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Члан 40 Закона о ваздушном саобраћају („Службени лист ЦГ“, бр. 30/12 и 30/17)


Корисни линкови

Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?