RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Saglasnost za izgradnju objekata na području aerodroma – području sa ograničenom gradnjom
Naziv usluge

 Saglasnost za izgradnju objekata na području aerodroma – području sa ograničenom gradnjom


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

Izgradnja i postavljanje vazduhoplovnih prepreka na području aerodroma, uključujući objekte i tehnička sredstva vazdušne plovidbe, izgradnja i postavljanje vazduhoplovnih prepreka van područja aerodroma, koje mogu uticati na sigurnost vazdušnog saobraćaja, kao i njihovo označavanje i održavanje vrši se u skladu sa propisom Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17). 


Gdje i kako

Investitor podnosi zahtjev za izgradnju i postavljanje vazduhoplovnih prepreka van područja aerodroma Agenciji za civilno vazduhoplovstvo lično ili putem e-maila na Arhivu Agencije.
Kontakt: arhiva@caa.me  


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Neophodno je priložiti:

- Zahtjev za pokretanje postupka izdavanja saglasnosti za postavljanje/izgradnju objekta;
- Idejni/Glavni projekat izgradnje predmetnog objekta sa pratećom tehničkom dokumentacijom i geodetskim elaboratom.


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Period važenja licence

 Saglasnost za izgradnju objekata na području aerodroma – području sa ograničenom gradnjom se izdaje na neograničen vremenski period


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

-        Promjena visine, položaja i karakteristika postavljenog objekta;
-        Promjena karakteristika površina za ograničenje postavljanja/izgradnje vazduhoplovnih prepreka;
-        Promjena položaja/karakteristika radio-navigacionih uređaja na koje postavljeni objekat ima uticaj;
-        Promjena tipa operacija na koje ima uticaj predmetni objekat;
-        Promjena zakonskih i podzakonskih osnova na osnovu kojih je izdato predmetno rješenje;


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Za izdavanje saglasnosti za izgradnju i postavljanje vazduhoplovnih prepreka van područja aerodroma plaća se naknada


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 44 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore 


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?