RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Odobravanje programa obuke iz oblasti civilnog vazduhoplovstva
Naziv usluge

 Odobravanje programa obuke iz oblasti civilnog vazduhoplovstva


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

Stručno osposobljavanje vazduhoplovnog osoblja, kao i osoblja koje obavlja poslove održavanja i pregleda operativnih površina, objekata, instalacija, uređaja i opreme na aerodromu i osoblja koje obavlja poslove spasilačko-vatrogasne zaštite i poslove prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika, prtljaga, tereta i/ili pošte, kao i pružanja drugih zemaljskih usluga, može da obavlja pravno ili fizičko lice, odnosno organ državne uprave koji ispunjava uslove u pogledu kadra i opreme i kojeg ovlasti Agencija za civilno vazduhoplovstvo. Program obuke (stručnog osposobljavanja) odobrava Agencija za civilno vazduhoplovstvo.


Gdje i kako

Zahtjev za odobravanje programa obuke iz oblasti civilnog vazduhoplovstva podnosi se Agenciji za civilno vazduhoplovstvo lično ili putem e-maila na Arhivu Agencije.
Kontakt: arhiva@caa.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Uz zahtjev za odobravanje programa obuke iz oblasti civilnog vazduhoplovstva prilažu se i:

1)      Programi i planovi osposobljavanja;

2)      Dokaz o osposobljenosti u pogledu kadra;

3)      Dokaz o osposobljenosti u pogledu opreme;

4)      Operativni priručnik.


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Visinu naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova i vršenje kontinuirane provjere ispunjenosti uslova propisuje Ministarstvo.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 45, 53 i 90 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?