RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Dozvole i ovlašćenja osoblju koje obavlja poslove: letačke posade, održavanja i prepravke vazduhoplova, kontrole letenja, pripreme leta, upravljanja sportskim vazduhoplovom, rukovanja vazduhoplovnom s
Naziv usluge

 Dozvole i ovlašćenja osoblju koje obavlja poslove: letačke posade, održavanja i prepravke vazduhoplova, kontrole letenja, pripreme leta, upravljanja sportskim vazduhoplovom, rukovanja vazduhoplovnom stanicom na zemlji i upravljanja padobranom


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

 Vazduhoplovno osoblje su lica koja obavljaju poslove:

1) letačke posade;

2) održavanja i prepravke vazduhoplova;

3) kontrole letenja;

4) pripreme leta;

5) upravljanja sportskim vazduhoplovom;

6) rukovanja vazduhoplovnom stanicom na zemlji;

7) upravljanja padobranom.

Kako bi vršili navedene poslove, neophodno je da dobiju dozvolu i ovlašćenje za to. 


Gdje i kako

 Zahtjev za izdavanje dozvole i ovlašćenja osoblju koje obavlja poslove: letačke posade, održavanja i prepravke vazduhoplova, kontrole letenja, pripreme leta, upravljanja sportskim vazduhoplovom, rukovanja vazduhoplovnom stanicom na zemlji i upravljanja padobranom, podnosi se Agenciji za civilno vazduhoplovstvo lično na Arhivu Agencije.
Kontakt: arhiva@caa.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za izdavanje dozvole ili ovlašćenja osoblju koje obavlja poslove letačke posade, pripreme leta, upravljanja sportskim vazduhoplovom, rukovanja vazduhoplovnom stanicom na zemlji i upravljanja padobranom, prilažu se:

1)      Dokazi o ispunjenosti zahtjeva za izdavanje, produženje, obnovu dozvole i/ili ovlašćenja u skladu sa Pravilnikom o posadi vazduhoplova („Službeni list CG“, br. 8/13, 23/14, 27/15 i 15/17);

2)      Dokaz o uplati administrativnih taksi;

3)      Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole ili upis ovlašćenja.

 

Uz zahtjev za izdavanje dozvole ili ovlašćenja osoblju koje obavlja poslove održavanja i prepravke vazduhoplova, prilaže se:

1)      Dokaz o uplati administrativnih taksi;

2)      Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole;

3)      Dokaz o osnovnom znanju (svjedočanstva i moduli);

Dokaz o iskustvu (Maintenance Experience Logbook).


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Period važenja licence

 Dozvole osoblju koje obavlja poslove letačke posade, pripreme leta, upravljanja sportskim vazduhoplovom, rukovanja vazduhoplovnom stanicom na zemlji i upravljanja padobranom izdaju se na neograničen vremenski period. Rok važenja ovlašćenja zavisi od tipa ovlašćenja.

 

Dozvole osoblju koje obavlja poslove održavanja i prepravke vazduhoplova izdaju se na rok od pet godina. Jednom upisano ovlašćenje važi do ispunjavanja uslova koji su propisani za izdavanje tog ovlašćenja.


Uslovi za produženje važenja licence

 Dozvola osoblju koje obavlja poslove letačke posade, pripreme leta, upravljanja sportskim vazduhoplovom, rukovanja vazduhoplovnom stanicom na zemlji i upravljanja padobranom ima neograničen rok važenja, te se u skladu sa tim i ne produžava. Uslovi za produženje i obnovu ovlašćenja zavise od vrste ovlašćenja i propisani su Pravilnikom o posadi vazduhoplova („Službeni list CG“, br. 8/13, 23/14, 27/15 i 15/17).

 

Dozvole osoblju koje obavlja poslove održavanja i prepravke vazduhoplova produžavaju se prilaganjem:

1)      Zahtjeva za produženje Dio-66 dozvole za održavanje vazduhoplova;

2)      Potvrde o izvršenoj uplati (uplatnica ili nalog);

3)      Rješenja za produženje Part-66 dozvole za održavanje vazduhoplova;

4)      Originalne Part-66 dozvola za održavanje vazduhoplova;

Kopije novoizdate Part-66 dozvole za održavanje vazduhoplova.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Suspenzija, tj. privremeno ukidanje nastupa u slučajevima kada se u odnosu na nosioca dozvole ili ovlašćenja konstatuju neusaglašenosti kategorisane kao Level 1 kao i u svim drugim slučajevima kada se u odnosu na tog nosioca konstatuju aktivnosti koje predstavljaju ili bi mogle da predstavljaju ugrožavanje sigurnosti vazdušnog saobraćaja. Takođe, suspenzija nastupa i u slučajevima kada nosilac dozvole ili ovlašćenja u ostavljenom roku ne otkloni neusaglašenosti koje su kategorisane kao Level 2.

 

Ukidanje dozvole ili odobrenja predstavlja trajno oduzimanje ovog dokumenta od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo, i za ponovno izdavanje ukinute dozvole ili ovlašćenja sprovodi se postupak kao da se radi o inicijalnom izdavanju


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Za dozvolu osoblju koje obavlja poslove: letačke posade, održavanja i prepravke vazduhoplova, pripreme leta, upravljanja sportskim vazduhoplovom, rukovanja vazduhoplovnom stanicom na zemlji i upravljanja padobranom, plaćaju se:

1)      Administrativna taksa:

-          5,00€ za zahtjev,

-          5,00€ za rješenje; i

Naknade, koje se određuju u skladu sa Naredbom o visini naknade za provjeravanje obučenosti vazduhoplovnog ovlašćenog osoblja objavljenoj u „Službenom listu RCG“, broj 18/2004 od 19.3.2004. godine.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 88 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?