РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтДозволе и овлашћења особљу које обавља послове: летачке посаде, одржавања и преправке ваздухоплова, контроле летења, припреме лета, управљања спортским ваздухопловом, руковања ваздухопловном с
Назив услуге

 Дозволе и овлашћења особљу које обавља послове: летачке посаде, одржавања и преправке ваздухоплова, контроле летења, припреме лета, управљања спортским ваздухопловом, руковања ваздухопловном станицом на земљи и управљања падобраном


Орган задужен за спровођење

 Агенција за цивилно ваздухопловство


Опис

 Ваздухопловно особље су лица која обављају послове:

1) летачке посаде;

2) одржавања и преправке ваздухоплова;

3) контроле летења;

4) припреме лета;

5) управљања спортским ваздухопловом;

6) руковања ваздухопловном станицом на земљи;

7) управљања падобраном.

Како би вршили наведене послове, неопходно је да добију дозволу и овлашћење за то. 


Гдје и како

 Захтјев за издавање дозволе и овлашћења особљу које обавља послове: летачке посаде, одржавања и преправке ваздухоплова, контроле летења, припреме лета, управљања спортским ваздухопловом, руковања ваздухопловном станицом на земљи и управљања падобраном, подноси се Агенцији за цивилно ваздухопловство лично на Архиву Агенције.
Контакт: архивааа.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Ваздушни саобраћај


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Уз захтјев за издавање дозволе или овлашћења особљу које обавља послове летачке посаде, припреме лета, управљања спортским ваздухопловом, руковања ваздухопловном станицом на земљи и управљања падобраном, прилажу се:

1)      Докази о испуњености захтјева за издавање, продужење, обнову дозволе и/или овлашћења у складу са Правилником о посади ваздухоплова („Службени лист ЦГ“, бр. 8/13, 23/14, 27/15 и 15/17);

2)      Доказ о уплати административних такси;

3)      Доказ о уплати накнаде за издавање дозволе или упис овлашћења.

 

Уз захтјев за издавање дозволе или овлашћења особљу које обавља послове одржавања и преправке ваздухоплова, прилаже се:

1)      Доказ о уплати административних такси;

2)      Доказ о уплати накнаде за издавање дозволе;

3)      Доказ о основном знању (свједочанства и модули);

Доказ о искуству (Маинтенанце Еxпериенце Логбоок).


Рок за издавање лиценце

 30 дана ЗУП или други акт


Период важења лиценце

 Дозволе особљу које обавља послове летачке посаде, припреме лета, управљања спортским ваздухопловом, руковања ваздухопловном станицом на земљи и управљања падобраном издају се на неограничен временски период. Рок важења овлашћења зависи од типа овлашћења.

 

Дозволе особљу које обавља послове одржавања и преправке ваздухоплова издају се на рок од пет година. Једном уписано овлашћење важи до испуњавања услова који су прописани за издавање тог овлашћења.


Услови за продужење важења лиценце

 Дозвола особљу које обавља послове летачке посаде, припреме лета, управљања спортским ваздухопловом, руковања ваздухопловном станицом на земљи и управљања падобраном има неограничен рок важења, те се у складу са тим и не продужава. Услови за продужење и обнову овлашћења зависе од врсте овлашћења и прописани су Правилником о посади ваздухоплова („Службени лист ЦГ“, бр. 8/13, 23/14, 27/15 и 15/17).

 

Дозволе особљу које обавља послове одржавања и преправке ваздухоплова продужавају се прилагањем:

1)      Захтјева за продужење Дио-66 дозволе за одржавање ваздухоплова;

2)      Потврде о извршеној уплати (уплатница или налог);

3)      Рјешења за продужење Парт-66 дозволе за одржавање ваздухоплова;

4)      Оригиналне Парт-66 дозвола за одржавање ваздухоплова;

Копије новоиздате Парт-66 дозволе за одржавање ваздухоплова.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Суспензија, тј. привремено укидање наступа у случајевима када се у односу на носиоца дозволе или овлашћења констатују неусаглашености категорисане као Левел 1 као и у свим другим случајевима када се у односу на тог носиоца констатују активности које представљају или би могле да представљају угрожавање сигурности ваздушног саобраћаја. Такође, суспензија наступа и у случајевима када носилац дозволе или овлашћења у остављеном року не отклони неусаглашености које су категорисане као Левел 2.

 

Укидање дозволе или одобрења представља трајно одузимање овог документа од стране Агенције за цивилно ваздухопловство, и за поновно издавање укинуте дозволе или овлашћења спроводи се поступак као да се ради о иницијалном издавању


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 За дозволу особљу које обавља послове: летачке посаде, одржавања и преправке ваздухоплова, припреме лета, управљања спортским ваздухопловом, руковања ваздухопловном станицом на земљи и управљања падобраном, плаћају се:

1)      Административна такса:

-          5,00€ за захтјев,

-          5,00€ за рјешење; и

Накнаде, које се одређују у складу са Наредбом о висини накнаде за провјеравање обучености ваздухопловног овлашћеног особља објављеној у „Службеном листу РЦГ“, број 18/2004 од 19.3.2004. године.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Члан 88 Закона о ваздушном саобраћају („Службени лист ЦГ“, бр. 30/12 и 30/17)


Корисни линкови

Агенција за цивилно ваздухопловство 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?