РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтДозвола за гајење мака и конопље у индустријске и прехрамбене сврхе
Назив услуге

 Дозвола за гајење мака и конопље у индустријске и прехрамбене сврхе


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове    - Сектор за фитосанитарне послове-
 Одсјек за средства за заштиту и исхрану биља


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину И фитосанитарне пословеОпис

 Дозвола за гајење мака и конопље у индустријске и прехрамбене сврхе


Гдје и како

Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
 

Контакт особа: Милка Петрушић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: милка.петрусиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Примарна производња


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 1.  Захтјев за гајење мака и/или конопље садржи сљедеће податке:

- назив/сједиште односно име/адреса подносиоца захтјева;

- број телефона;

- електронску адресу;

- порески идентификациони број (ПИБ) или ЈМБ;

- број уговора о откупу цјелокупног рода мака и/или конопље;

- назив биљне врсте;

- катастарску општину односно парцелу из листа непокретности;

- површину за гајење мака и/или конопље (ха);

- назив сорте мака и/или конопље;

- количину сертификованог сјемена за сјетву;

- планирани датум сјетве мака и/или конопље;

- планирани датум жетве мака и/или конопље.

2. Потврда о регистрацији из ЦРПС, уколико се ради о правном лицу / копија личне карте, уколико се ради о физичком лицу-     Пореска управа;

3.  лист непокретности (Управа за некретнине) или уговор о закупу;

        4.  доказ о уплати таксе.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Неограничено ( све док испуњава прописане услове)


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Престанак испуњавања једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса 5 €


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о спрјечавању злоупотребе дрога ("Службени лист ЦГ" бр. 28/11)


Корисни линкови

 хттп://www.убх.гов.ме


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (30):

Да (23):
Не (2):
Дјелимично (5):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?