РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтДозвола за обављање промета љекова на велико за употребу у ветерини
Назив услуге

 Дозвола за обављање промета љекова на велико за употребу у ветерини


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове-Сектор за ветерину


Надзорни орган

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Опис

 Промет љекова на велико за употребу у ветерини


Гдје и како

·         Захтјев се предаје у Управи за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове:архива,маил,фаx, пошта;

·         Контак особа:Храповић Мевлида,

                          Јововић   Славица

Тел:020/201-945;Фаx:201-946

Маил:мевлида.храповиц@убх.гов.ме

Маил:славица.јововиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Промет љекова на велико за употребу у ветерини


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1.    ЗАХТЈЕВ КОЈИ САДРЖИ ПОДАТКЕ О :

·         Извод из Централног регистра привредних субјеката Пореске управе

·         Скица простора са легендом просторија

·         Назив и сједиште правног лица и мјесто,адреса складиштења љекова- веледрогерије;

·         Списак врста и група љекова за чији се промет на велико тражи дозвола;

·         Име одговорног фармацеута -  ветеринара под чијим се надзором врши пријем, складиштење, чување и испорука љекова;

·         План за хитно повлачење љекова из промета;

·         Доказ о располагању теретним средствима за превоз љекова;

 

2.     ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВЕТЕРИНАРСКЕ ЉЕКОВЕ

·         Достављен списак врста и група љекова за чији се промет на велико издаје  дозвола,;

·         Достављена одговарајућа изјава о групама љекова на које се не односи овај захтјев;

·         Достављена листа о увезеним  љековима са подацима о називу лијека, групи којој лијек припада, произвођачу, иноиспоручиоцу, добављачу, облику лијека,  паковању, циљној врсти животиња, јединици мјере, количини и серији ;

·         Достављен годишњи извјештај о промету ветеринарско- медицинских производа који садржи податке о: називу лијека, количини набављеног лијека, произвођачу и добављачу лијека, списак правних лица којима су љекови продати, називи љекова и количине продатих љекова (продаји - дистрибуцији лијека).

·         Достављен План за хитно повлацење ветеринарских љекова из промета;

·         Достављен Уговор са овлашћеним правним лицем о уклањању и поступању са ветеринарским љековима:

Ø  којима је истекао рок употребе;

Ø  који  су повучени са тржишта;

Ø   са оштећеним паковањем,

·         Утврђено да одговорно лице посједује одговарајућу стручну литературу, регистер љекови –вадемекуми,  важећи прописи о промету љекова.

 

3.     ДОКУМЕНТАЦИЈА О КАДРУ

 

·         Лице одговорно за складиштење и дистрибуцију ветеринарских љекова;

·         Увјерење за завршеном факултету; 

·         Лиценце за рад;

·         Уговор о раду на неодређено вријеме;

·         Потврда пореске управе о регистрацији запосленог за ПИО и здравствено осигурање.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

До исуњења прописаних услова


Услови за продужење важења лиценце

Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Дозвола за обављање промета љекова на велико за употребу у ветерини одузима се у случају не испуњавања  прописаних услова, престанка обављања дјелатности.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса у износу од 400 еура
Жиро рачун:832-3161433-73 Сектор ветерине
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?