РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање

На Порталу еУправе је почела јавна расправа о Нацрту Државне студије локације „Сектор 36” са Нацртом Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину

На Порталу еУправе је почела јавна расправа о Нацрту Државне студије локације „Сектор 36” са Нацртом Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину Од данас на Порталу еУправе можете оставити коментаре у вези Нацрта планског документа и нацрта извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину.

 

Јавна расправа ће се одржати у организацији Министарства одрживог развоја и туризма и локалне самоуправе.

Циљ Јавне расправе је да се на организован, структуиран и пријемчив начин стручна и лаичка јавност упозна са овим планским документом и предложеним планским рјешењима. Од Јавне расправе се очекује да подстакне стручњаке и ширу јавност да се укључе у процес расправе и дају конкретне приједлоге, мишљења и коментаре на нацрт овог планског докумената.

Јавна расправа биће реализована презентацијом од стране Обрађивача овог планског докумената са нацртом извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину и дискусијом на округлом столу.

Округли сто ће се одржати у Тивту – Касарна Радовићи у уторак 20.09.2011. године од 11.00-13.00 х.

Како би се обезбиједили оптимални услови за увид заинтересованих субјеката и давање евентуалних сугестија, примједби и сл. нацрт планског документа и нацрт извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину ће бити доступан јавности током цијелог трајања јавне расправе у: Министарству одрживог развоја и туризма /ИВ Пролетерске бригаде број 19, ИИИ спрат, канцеларија бр. 309/, од 10 до 13 часова, као и у Секретаријату за уређење простора и заштиту животне средине у Општини Тиват, /канцеларија број 6, И спрат/ сваког радног дана од 8 до 11 часова.

Нацрт планског документа и нацрт извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину ће бити доступни и на сајту Министарства одрживог развоја и туризма www.мрт.гов.ме , а примједбе и сугестије могу се слати путем е-маил-а: јавна.расправа@мрт.гов.ме или директно на архиву Министарства одрживог развоја и туризма, такође ваше коментаре можете да оставите и на порталу е-Управе.