RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Na Portalu eUprave je počela javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije „Sektor 36” sa Nacrtom Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Na Portalu eUprave je počela javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije „Sektor 36” sa Nacrtom Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Od danas na Portalu eUprave možete ostaviti komentare u vezi Nacrta planskog dokumenta i nacrta izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

 

Javna rasprava će se održati u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i lokalne samouprave.

Cilj Javne rasprave je da se na organizovan, struktuiran i prijemčiv način stručna i laička javnost upozna sa ovim planskim dokumentom i predloženim planskim rješenjima. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne prijedloge, mišljenja i komentare na nacrt ovog planskog dokumenata.

Javna rasprava biće realizovana prezentacijom od strane Obrađivača ovog planskog dokumenata sa nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i diskusijom na okruglom stolu.

Okrugli sto će se održati u Tivtu – Kasarna Radovići u utorak 20.09.2011. godine od 11.00-13.00 h.

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija, primjedbi i sl. nacrt planskog dokumenta i nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u: Ministarstvu održivog razvoja i turizma /IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 309/, od 10 do 13 časova, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine u Opštini Tivat, /kancelarija broj 6, I sprat/ svakog radnog dana od 8 do 11 časova.

Nacrt planskog dokumenta i nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma www.mrt.gov.me , a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, takođe vaše komentare možete da ostavite i na portalu e-Uprave.