RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Zavod za statistiku-MONSTAT na Portalu eUprave

Zavod za statistiku-MONSTAT na Portalu eUprave Poštovani korisnici Portala eUprave, obavještavamo Vas da od danas možete koristiti elektronske usluge Zavoda za statistiku – Monstata na Portalu eUprave.

Zavod za statistiku Monstat je omogućio pravnim licima da elektronski popune mjesečne ili godišnje izvještaje i iste elektronski dostave. To su:

  1. Izvještaj o nastavnom osoblju i strukturi fakulteta, akademija umjetnosti i visokih škola u školskoj godini 2010/2011; 

  2. Izvještaj o upisu na poslediplomske studije u školskoj 2010/2011. godini; 

  3. Mjesečni izvještaj industrije.

Praktično je na ovaj način zamijenjeno ručno popunjavanje i štampanje Izvještaja, kao i plaćanje poštanskih usluga za slanje ispunjenih Izvještaja, odnosno omogućeno je pravnim licima da poslove sa Zavodom za statistiku obavljaju na lakši način.

Osnovi cilj postavljanja elektronskih usluga na Portalu eUprave jeste da se obezbjedi elektronski način komunikacije putem korišćenja Interneta, da obezbjedi komunikaciju između građana i pravnih subjekata sa državnom upravom, kao i komunikaciju državnih institucija među sobom.