РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање

Министарство просвјете и спорта упућује Јавни позив невладним организацијама за предлагање једног представника/це за члана/ицу Радне групе за израду приједлога Закона о употреби службеног језика и језика у службеној употреби

Министарство просвјете и спорта упућује Јавни позив невладним организацијама за предлагање  једног представника/це  за члана/ицу Радне групе за  израду  приједлога Закона о употреби службеног језика и језика у службеној употреби

На основу члана 8 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација, Министарство просвјете и спорта позива невладине организације које имају утврђене дјелатности и циљеве у области употребе језика и развијања језичке културе и комуникације да предложе кандидата/кињу за члана/ицу Радне групе за израду Приједлога закона о употреби службеног језика и језика у службеној употреби.За члана/ицу Радног тијела једна невладина организација може да предложи само једног кандидата/кињу.

Невладина организација може предложити кандидата/кињу за члана/ицу Радне групе ако испуњава сљедеће услове:   

  - уписана је у регистар невладиних организација прије објављивања Јавног позива;у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са задатком Радне групе;
  - у претходној години је реализовала најмање један пројекат или активност у вези са задатком Радне групе;
  - предала је пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
  - више од половине чланова/ица органа управљања невладине организације нијесу чланови/це органа политичких партија, јавни функционери/ке, руководећа лица или државни службеници/це или намјештеници/це.

Кандидат/киња невладине организације за члана/цу Радне групе може бити лице које:

  - је црногорски држављанин/ка, са пребивалиштем у Црној Гори;
  - посједује искуство у вези са задатком Радне групе;
  - није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер/ка, државни службеник/ца или намјештеник/ца.

Више невладиних организација може, путем једне пријаве, да предложи истог кандидата/кињу. Свака организација која предлаже кандидата/кињу, мора доставити документацију тражену овим јавним позивом.

Предлагање кандидата/киње за члана/ицу Радне групе, врши се достављањем приједлога и потребне документације на архиву Министарства просвјете и спорта, улица Вака Ђуровића бб, Подгорица, са напоменом „предлагање кандидата/киње за члана/ицу Радне групе за израду Приједлога закона о употреби службеног језика и језика у службеној употреби”, уз достављање исте и на е-маил адресу мпс@гов.ме.

Рок за предлагање кандидата/киње за члана/цу Радне групе је 8 (осам) дана од дана објављивања Јавног позива. Приједлог за члана Радне групе биће разматран само ако је достављен благовремено и уз сву потребну документацију.

Оригинални Јавни позив Закон о употреби језика од стране Министарства просвјете и спорта можете преузети овдје.