RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Ministarstvo prosvjete i sporta upućuje Javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o upotrebi službenog jezika i jezika u službenoj upotrebi

Ministarstvo prosvjete i sporta upućuje Javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje  jednog predstavnika/ce  za člana/icu Radne grupe za  izradu  prijedloga Zakona o upotrebi službenog jezika i jezika u službenoj upotrebi

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo prosvjete i sporta poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti upotrebe jezika i razvijanja jezičke kulture i komunikacije da predlože kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o upotrebi službenog jezika i jezika u službenoj upotrebi.Za člana/icu Radnog tijela jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako ispunjava sljedeće uslove:   

  - upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;
  - u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;
  - predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
  - više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/cu Radne grupe može biti lice koje:

  - je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
  - posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;
  - nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

Više nevladinih organizacija može, putem jedne prijave, da predloži istog kandidata/kinju. Svaka organizacija koja predlaže kandidata/kinju, mora dostaviti dokumentaciju traženu ovim javnim pozivom.

Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe, vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije na arhivu Ministarstva prosvjete i sporta, ulica Vaka Đurovića bb, Podgorica, sa napomenom „predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o upotrebi službenog jezika i jezika u službenoj upotrebi”, uz dostavljanje iste i na e-mail adresu mps@gov.me.

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva. Prijedlog za člana Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Originalni Javni poziv Zakon o upotrebi jezika od strane Ministarstva prosvjete i sporta možete preuzeti ovdje.