РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
Претраживање

Влада усвојила Акциони план за развој еГовернмента до 2016. године

еГовернмент или еУправа означава начин организовања јавног менаџмента у циљу повећања ефикасности, транспарентности, лакоће приступа и могућности одговора на захтјеве граĎана и привредних субјеката. еУправа представља и обезбјеĎивање сервиса јавне администрације граĎанима и бизнису примјеном информационо-комуникационих технологија.
Акциони план за развој еГовернмента је документ који даје јасне смјернице и спецификацију конкретних акција за развој електронске управе за период важења актуелне Стратегије развоја информационог друштва 2012 – 2016. године. Акциони план произилази директно из стратешких праваца, анализе стања, актуелних трендова и циљева који се желе постићи у појединим областима и управи у цијелини. Напомене дате у овом документу треба сматрати орјентационим упутством, као смјернице за развој електронске управе у цјелини.

АП_еГов_2013.пдф