РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање

Влада усвојила Акциони план за развој еГовернмента до 2016. године

еГовернмент или еУправа означава начин организовања јавног менаџмента у циљу повећања ефикасности, транспарентности, лакоће приступа и могућности одговора на захтјеве граĎана и привредних субјеката. еУправа представља и обезбјеĎивање сервиса јавне администрације граĎанима и бизнису примјеном информационо-комуникационих технологија.
Акциони план за развој еГовернмента је документ који даје јасне смјернице и спецификацију конкретних акција за развој електронске управе за период важења актуелне Стратегије развоја информационог друштва 2012 – 2016. године. Акциони план произилази директно из стратешких праваца, анализе стања, актуелних трендова и циљева који се желе постићи у појединим областима и управи у цијелини. Напомене дате у овом документу треба сматрати орјентационим упутством, као смјернице за развој електронске управе у цјелини.

АП_еГов_2013.пдф