RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Vlada usvojila Akcioni plan za razvoj eGovernmenta do 2016. godine

eGovernment ili eUprava označava način organizovanja javnog menadžmenta u cilju povećanja efikasnosti, transparentnosti, lakoće pristupa i mogućnosti odgovora na zahtjeve graĎana i privrednih subjekata. eUprava predstavlja i obezbjeĎivanje servisa javne administracije graĎanima i biznisu primjenom informaciono-komunikacionih tehnologija.
Akcioni plan za razvoj eGovernmenta je dokument koji daje jasne smjernice i specifikaciju konkretnih akcija za razvoj elektronske uprave za period važenja aktuelne Strategije razvoja informacionog društva 2012 – 2016. godine. Akcioni plan proizilazi direktno iz strateških pravaca, analize stanja, aktuelnih trendova i ciljeva koji se žele postići u pojedinim oblastima i upravi u cijelini. Napomene date u ovom dokumentu treba smatrati orjentacionim uputstvom, kao smjernice za razvoj elektronske uprave u cjelini.

AP_eGov_2013.pdf