RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Vlada usvojila Akcioni plan za razvoj eGovernmenta do 2016. godine

eGovernment ili eUprava označava način organizovanja javnog menadžmenta u cilju povećanja efikasnosti, transparentnosti, lakoće pristupa i mogućnosti odgovora na zahtjeve graĎana i privrednih subjekata. eUprava predstavlja i obezbjeĎivanje servisa javne administracije graĎanima i biznisu primjenom informaciono-komunikacionih tehnologija.
Akcioni plan za razvoj eGovernmenta je dokument koji daje jasne smjernice i specifikaciju konkretnih akcija za razvoj elektronske uprave za period važenja aktuelne Strategije razvoja informacionog društva 2012 – 2016. godine. Akcioni plan proizilazi direktno iz strateških pravaca, analize stanja, aktuelnih trendova i ciljeva koji se žele postići u pojedinim oblastima i upravi u cijelini. Napomene date u ovom dokumentu treba smatrati orjentacionim uputstvom, kao smjernice za razvoj elektronske uprave u cjelini.

AP_eGov_2013.pdf