RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Tri nova servisa MUPa na portalu eUprave

Tri nova servisa MUPa na portalu eUprave Na portalu eUprave mogu se od nedavno naći i tri nove elektronske usluge (eServisa), koje su  u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova...

Na portalu eUprave mogu se od nedavno naći i tri nove elektronske usluge (eServisa), koje su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i to: Dostava dokumenata na kućnu adresu, Provjera statusa zahtjeva za izdavanje pasoša i Registar nevladinih organizacija. Naime, servis Dostava dokumenata nudi korisnicima mogućnost da mogu podnijeti i proslijediti obrazac zahtjeva za izdavanje izvoda iz registra rođenih, uvjerenja iz registra crnogorskih državljana i uvjerenja iz registra prebivališta uz dostavu na kućnu adresu. Prilikom upotrebe servisa Provjera statusa zahtjeva za izdavanje pasoša, potrebno je u predviđeno polje unijeti broj zahtjeva koji je upisan na Potvrdi o prijemu zahtjeva koju ste dobili prilikom predaje dokumenata. Dok servis Registar nevladinih organizacija, omogućava uvid u podatke o nevladinim organizacijama registrovanim na teritoriji Crne Gore.

U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u ranijem periodu razvijen je set elektronskih usluga na portalu eUprave. U ovom trenutku, Ministarstvo unutrašnjih poslova nudi petnaest servisa, od kojih su četiri servisa u nadležnosti Uprave policije.

Uključivanjem sve većeg broja organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave da svoje elektronske usluge pružaju i putem portala eUprave, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije ima za cilj da građanima omogući da putem elektronskih servisa, jednostavno i efikasno, budu informisani i ostvare svoja prava i svoje obaveze na jednom mjestu - portalu eUprave.