RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Tri nova servisa MUPa na portalu eUprave

Tri nova servisa MUPa na portalu eUprave Na portalu eUprave mogu se od nedavno naći i tri nove elektronske usluge (eServisa), koje su  u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova...

Na portalu eUprave mogu se od nedavno naći i tri nove elektronske usluge (eServisa), koje su u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i to: Dostava dokumenata na kućnu adresu, Provjera statusa zahtjeva za izdavanje pasoša i Registar nevladinih organizacija. Naime, servis Dostava dokumenata nudi korisnicima mogućnost da mogu podnijeti i proslijediti obrazac zahtjeva za izdavanje izvoda iz registra rođenih, uvjerenja iz registra crnogorskih državljana i uvjerenja iz registra prebivališta uz dostavu na kućnu adresu. Prilikom upotrebe servisa Provjera statusa zahtjeva za izdavanje pasoša, potrebno je u predviđeno polje unijeti broj zahtjeva koji je upisan na Potvrdi o prijemu zahtjeva koju ste dobili prilikom predaje dokumenata. Dok servis Registar nevladinih organizacija, omogućava uvid u podatke o nevladinim organizacijama registrovanim na teritoriji Crne Gore.

U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u ranijem periodu razvijen je set elektronskih usluga na portalu eUprave. U ovom trenutku, Ministarstvo unutrašnjih poslova nudi petnaest servisa, od kojih su četiri servisa u nadležnosti Uprave policije.

Uključivanjem sve većeg broja organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave da svoje elektronske usluge pružaju i putem portala eUprave, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije ima za cilj da građanima omogući da putem elektronskih servisa, jednostavno i efikasno, budu informisani i ostvare svoja prava i svoje obaveze na jednom mjestu - portalu eUprave.