RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Održan sastanak sa Glavnim administratorima opština

U organizaciji Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, danas je održan sastanak sa Glavnim administratorima opština na kojem su predstavljene osnovne smjernice i akcije u cilju implementacije Zakona o eUpravi.

U organizaciji Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, danas je održan sastanak sa Glavnim administratorima opština na kojem su predstavljene osnovne smjernice i akcije u cilju implementacije Zakona o eUpravi.

U uvodnom dijelu sastanka prisutnima se obratio generalni direktor Direktorata za elektronsku upravu, Stevan Ljumović, koji je naglasio da je cilj sastanka podsjećanje predstavnika lokalne samouprave na njihove zakonske obaveze i ostvarivanje buduće saradnje u dijelu usluga Portala elektronske uprave.

Naime, kako Zakon o elektronskoj upravi (“Sl. CG”, br. 32 od 30. jula 2014) obavezuje sve organe državne uprave i jedinice lokalne samouprave da svoje elektronske servise pružaju i preko portala eUprave, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije ima za cilj da građanima omogući da putem elektronskih servisa ostvare svoja obaveze i prava na jednom mjestu – portalu eUprave.

U cilju što boljeg upoznavanja Glavih administratora sa mogućnostima portala eUprava, na sastanku su prezentovani primjeri elektronskih usluga koje Portal nudi.