RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Održan sastanak sa predstavnicima NVO na temu: „Predlozi za saradnju na unapređenju portala e-uprava i prezentacija eservisa“

U organizaciji Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, danas je održan sastanak sa predstavnicima NVO udruženja (Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Institut alternative i Akcija za ljudska prava) na temu „Predlozi za saradnju na unapređenju portala e-uprava i prezentacija eServisa“. 

U organizaciji Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, danas je održan sastanak sa predstavnicima NVO udruženja (Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Institut alternative i Akcija za ljudska prava) na temu „Predlozi za saradnju na unapređenju portala e-uprava i prezentacija eServisa“. Iako je poziv bio upućen na 15 nevladinih organizacija sastanku su se odazvali predstavnici samo 3 udruženja. Cilj skupa bio je da se kroz izlaganja učesnika iznesu ideje i predlozi za unapređenje Portala eUprava sa posebnim akcentom na elektronske servise i promociju servisa Zahtjev za slobodan pristup informacijama“.

 Generalni direktor Direktorata za razvoj elektronske uprave, Stevan Ljumović i glavni administrator Portala, Vesna Simonović su prezentovali Portal eUprava. Poseban akcenat stavljen je na eDemokratiju: Učešće građana - eParticipacija, Glas građana - ePeticije i elektronski servis „Zahtjev za slobodan pristup informacijama“. Između ostalog pokazano je on-line podnošenje elektronskog zahtjeva za Slobodan pristup informacijama na Portalu u svojstvu građana, kao i detaljno pojašnjen modul eParticipacije: - način komentarisanja i učešća u javnim raspravama od strane građana.

Osnovni cilj sastanka, pored navedenih, bio je i razmjena informacija koje su od značaja za dalji razvoj Portala eUprava u domenu ePristupačnosti. U tom smislu, predstavnik Udruženja mladih sa hendikepom, Goran Šaranović, je izložio svoje mišljenje na temu pristupačnost Portala eUprava, sa posebnim osvrtom na nedostatak govornih softvera kod istog, i problema sa Captcha-om, koje bi trebalo prilagoditi ili ukloniti.

Učešće je uzela i predstavnica udruženja Institutit alternative, Milica Milonjić, koja je istakla da je upoznata sa situacijom po pitanju korišćenja servisa na Portal eUprava, problema sa kojim se MIDT susreće prilikom prelaska na elektronsku upravu, ali da je pored ostalog ključno pitanje digitalna pismenost građane.

Generalni direktor Direktorata za promociju informacionog društva, Ivica Ivanović, istakao je da će direktorat u njegovoj  nadležnosti značajno doprinijeti promociji servisa na Portalu eUprava kao i jačanje digitalne pismenosti sa akcentom na informacionu pismenost, kako bi se što više koristili elektronski servisi namjenjeni građanima i privredi.