RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Konferencija za medije povodom promocije novih e-usluga

Konferencija za medije povodom promocije novih e-usluga Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije i Ministarstvo prosvjete održali su danas, 7. aprila 2016. godine konferenciju za medije povodom pet godina portala eUprave i promocije e-usluga Ministarstva prosvjete.

eUprava


eUprava
Na konferenciji su govorili generalni direktor Direktorata za razvoj elektronske uprave Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije Stevan Ljumović, generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama, Arijana Nikolić Vučinić i glavni administrator portala eUprava, Vesna Simonović.

- Portal eUprava je zvanično počeo sa radom 7. aprila 2011. godine i u saradnji sa pet državnih institucija je, građanima i pravnim licima, u početku obezbijedio 12 elektronskih usluga. Na osnovu posljednje urađene Analize Portala za 2014. godinu na portalu eUprava, na dan 31.12.2014. godine bilo je dostupno 77 e-usluga i to 34 e-usluge informativnog tipa, 43 – e-usluge elektronskog tipa, dok je na današnji dan 7. aprila dostupno 165 e-usluga u nadležnosti 28 organa državne uprave i to 53 - e-usluge informativnog tipa i 112 - e-usluga elektronskog tipa.

Po istraživanju Ujedinjenih Nacija Crna Gora na rang listi svjetskog razvoja eGovernmenta za 2014. godinu na 45. mjestu od 194 zemlje članice UN, čime je pozicionirana na prvo mjestu u regionu.

U protekloj godini uspostavljena je značajna saradnja sa nekoliko NVO organizacija a posebno sa Institutom alternativa, kao i ucešće u projektima Budi odgovoran i Bez barijera, rekao je Stevan Ljumović.

 

- Ministarstvo prosvjete ove godine je poseban akcenat stavilo na kreiranje elektronskih servisa, koji će omogućiti brže i ekonomičnije pružanje usluga građanima, organizacijama i ustanovama, pored tradicionalnog načina i u elektronskom obliku, u bilo kom trenutku nezavisno od radnog vremena Ministarstva prosvjete. Od početka ove godine do danas, kreirali smo 12 eServisa. Neki su informativni, pojedini, pored informisanja daju mogućnost da se preuzmu i određeni obrasci za popunjavanje, a postoji i niz servisa koji su u potpunosti elektronski, rekla Arijana Nikolić Vučinić. 

 

- Pravno lice preko Portala elektronske uprave elektronski podnosi digitalno potpisani zahtjev za izdavanje licence za rad privatne predškolske ustanove, elektronski priloži neophodnu dokumentaciju direktno Ministarstvu prosvjete bez ličnog dolaska u njihove prostorije. Rješenje odnosno licencu za rad privatne predškolske ustanove  isto to pravno lice dobija poštom na adresu, koju je navelo prilikom podnošenja zahtjeva preko Portala eUprave, rekla je Vesna Simonović.

 
Video zapise sa ovoga skupa možete pogledati na internet stranici Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije