RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Program stručnog osposobljavanja organizovaće se i 2016/2017. godine

Program stručnog osposobljavanja organizovaće se i 2016/2017. godine

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, shodno propisima, organizovaće se po peti put, za 2016/2017. godinu. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Javni poziv za prijavu poslodavaca je objavljen danas i isti se može naći na sajtovima Uprave za kadrove i Zavoda za zapošljavanje.

Poslodavci privatnog i javnog sektora, koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, prijavu podnose u periodu od 15. septembra do 15. oktobra tekuće godine, nakon čega će biti objavljen poziv za buduće korisnike Programa.

Pred sami istek roka prijavljivanja poslodavaca uradiće se presjek pristiglih prijava, a svi prijavljeni poslodavaci biće putem zvaničnog mejla obaviješteni o stanju iskazanih potreba za visokoškolskim kadrom. Obrada pristiglih prijava se sprovodi u cilju onemogućavanja pojave duple ili pogrešne prijave.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija neophodnih za konkurentnost na tržištu rada. Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, sa kojim se susrijeće čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.