RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Rok za podnošenje zahtjeva za studentske kredite je petak, 21.10.2016.g. u ponoć

Rok za podnošenje zahtjeva za studentske kredite je petak, 21.10.2016.g. u ponoć Pored programa za stručno osposobljavanje visokoškolaca, koji se uspješno realizuje već par godina za redom u saradnji sa Ministarstvom prosvjete preko Portala eUprave, ove godine, od 01. septembra 2016 godine, aktuelan je i zahtjev za dodjelu studentskog kredita koji se podnosi Ministarstvu prosvjete elektronskim putem preko Portala eUprave.

Naime radi se o konkursu za dodjelu 3400 studentskih kredita za studijsku 2016/2017. studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja.

Do 19.10. 2016.godine putem Portala eUprave podneseno je 4538 elektronskih prijava za ovu uslugu. Prijave će biti moguće podnijeti sve do ponoći 21.10.2016 godine. Ovim putem želimo da obavijestimo studente, ukoliko imaju bilo kakvih problema sa podnošenjem elektronskog zahtjeva, da se mogu obratiti administratorima Portala eUprave na telefon 020 234 851 ili lično doći u prostorije Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, u petak 21.10.2016.g u terminu od 11h do 15h (kancelarija br 40), gdje će uz pomoć administratora biti u mogućnosti da popune elektronski zahtjev.

Prijava za dodjelu studentskih kredita za studente koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori podnosi se isključivo elektronski preko Portala elektronske uprave dok studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, pored zahtjeva koji se podnosi elektronskim putem, dostavljaju i u papirnoj formi dokumenta.

Pravo na studentski kredit mogu ostvariti studenti osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program. Ukoliko se prijavi više kandidata, prednost imaju studenti koji imaju bolji uspjeh u prethodnoj godini školovanja, odnosno veći indeks uspjeha u prethodnoj godini studija.

Pod jednakim uslovima u pogledu uspjeha prednost pri dodjeli studentskog kredita imaju studenti čiji roditelji, odnosno staratelji, ostvaruju pravo na materijalno obezbjeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti.

Nakon zaključivanja servisa Ministarstvo prosvjete će obraditi i iskontrolisati sve podatke i objaviti spisak kandidata koji su aplicirali za studentski kredit, sa neispravnom ili nepotpunom dokumentacijom, sa rokom za dopunu. Nakon toga komisija formira prijedlog rang liste kandidata koji imaju pravo na studentski kredit. Poslije objavljivanja konačne rang liste, studenti koji su prvi put ostvarili pravo na kredit, zaključuju ugovor na obrascu koji utvrđuje Ministarstvo prosvjete. Kredit se odobrava za jednu studijsku godinu i isplaćuje se u 10 mjesečnih rata. Visina kredita zavisi od postignutog uspjeha u prethodnoj godini školovanja, odnosno indeksa uspjeha i godine studija.