РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање

Више од половине пријава поднесено након радног времена

Више од половине пријава поднесено након радног времена У периоду од 1. септембра до 21. октобра 2016. године сви заинтересовани студенти су имали могућност да електронски, путем портала еУправе, аплицирају за добијање студентског кредита према конкурсу који реализује Министарство просвјете.

По окончању периода предвиђеног за подношење пријава извршена је анализа пристиглих захтјева и утврђено је да укупан број поднесених пријава износи 5430. Послије контроле и елиминације вишеструких уписа (дупле пријаве) овај број је сведен на 5286 што је према подацима Министарства просвјете, највећи број пристиглих регуларних пријава, на годишњем нивоу, до сада.

Чињеница да се пријаве попуњавају електронским путем, односно да не постоје ни временске а ни физичке баријере, умногоме је студентима олакшала сам поступак подношења захтјева. Наиме, анализом пријава утврђено је да је 836 (преко 15%) пријава поднесено током викенда, док су ван радног времена реализоване чак 2993 апликације или преко 55%. Од тог броја 516 (око 10%) су они који студирају у иностранству, а 65 студената се декларисало као страни држављани што показује колико је олакшан и убрзан процес аплицирања и смањене физичке и географске баријере.

Овакав начин реализације конкурса имао је за циљ да допринесе повећању ефикасности у раду, обезбјеђујући да јавна услуга буде доступна свим студентима 24 часа, седам дана у недјељи.

Попуњавање електронског обрасца приликом конкурисања сам поступак чини много комфорнијим за студенте будући да поља која се на њему налазе на јасан начин говоре о траженом податку, при чему, за разлику од папирне форме, пружају могућност контроле и измјене унијетог садржаја, као и он-лине подршке и помоћи.

Апликациона форма за конкурисање за добијање студентског кредита је само један од око 180 активних сервиса на порталу еУправе, чиме су створени услови за брже и економичније пружање услуга грађанима.