RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Više od polovine prijava podneseno nakon radnog vremena

Više od polovine prijava podneseno nakon radnog vremena U periodu od 1. septembra do 21. oktobra 2016. godine svi zainteresovani studenti su imali mogućnost da elektronski, putem portala eUprave, apliciraju za dobijanje studentskog kredita prema konkursu koji realizuje Ministarstvo prosvjete.

Po okončanju perioda predviđenog za podnošenje prijava izvršena je analiza pristiglih zahtjeva i utvrđeno je da ukupan broj podnesenih prijava iznosi 5430. Poslije kontrole i eliminacije višestrukih upisa (duple prijave) ovaj broj je sveden na 5286 što je prema podacima Ministarstva prosvjete, najveći broj pristiglih regularnih prijava, na godišnjem nivou, do sada.

Činjenica da se prijave popunjavaju elektronskim putem, odnosno da ne postoje ni vremenske a ni fizičke barijere, umnogome je studentima olakšala sam postupak podnošenja zahtjeva. Naime, analizom prijava utvrđeno je da je 836 (preko 15%) prijava podneseno tokom vikenda, dok su van radnog vremena realizovane čak 2993 aplikacije ili preko 55%. Od tog broja 516 (oko 10%) su oni koji studiraju u inostranstvu, a 65 studenata se deklarisalo kao strani državljani što pokazuje koliko je olakšan i ubrzan proces apliciranja i smanjene fizičke i geografske barijere.

Ovakav način realizacije konkursa imao je za cilj da doprinese povećanju efikasnosti u radu, obezbjeđujući da javna usluga bude dostupna svim studentima 24 časa, sedam dana u nedjelji.

Popunjavanje elektronskog obrasca prilikom konkurisanja sam postupak čini mnogo komfornijim za studente budući da polja koja se na njemu nalaze na jasan način govore o traženom podatku, pri čemu, za razliku od papirne forme, pružaju mogućnost kontrole i izmjene unijetog sadržaja, kao i on-line podrške i pomoći.

Aplikaciona forma za konkurisanje za dobijanje studentskog kredita je samo jedan od oko 180 aktivnih servisa na portalu eUprave, čime su stvoreni uslovi za brže i ekonomičnije pružanje usluga građanima.