RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

RANG LISTE STUDENATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA KREDIT ZA AKADEMSKU 2018/2019. GODINU

RANG LISTE STUDENATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA KREDIT ZA AKADEMSKU 2018/2019. GODINU Ministarstvo prosvjete na osnovu Konkursa koji je raspisan 30. jula ove godine dodjeljuje kredite za 3.420 studenata za studijsku 2018/2019. godinu.

Na Konkurs za dodjelu studentskih kredita prijavilo se 4.458 studenta, a pravo na kredit ostvarilo je 3.420 studenata. Krediti su dodijeljeni u skladu sa kriterijumima utvrđenim Konkursom.

Iznos rate kredita je od 37,00 do 53,00 eura na mjesečnom nivou zavisno od godine studija i prosječne ocjene.

Ministarstvo prosvjete objavljuje rang listu kandidata koji su aplicirali za studentski kredit.

RANG LISTU STUDENATA KOJI STUDIRAJU U CRNOJ GORI, a koji su ostvarili pravo na studentski kredit za studijskiu 2018/2019. godinu, možete preuzeti OVDJE


RANG LISTU STUDENATA KOJI STUDIRAJU U INOSTRANSTVU, a koji su ostvarili pravo na studentski kredit za studijskiu 2018/2019. godinu, možete preuzeti OVDJE

Studenti koji su ranijih godina primali studentski kredit, a za studijsku 2018/2019 godine su ponovo ostvarili to pravo, ne trebaju dostavljati dodatnu dokumentaciju, već će rate kredita za novembar i decembar 2018. godine primiti do kraja 2018. godine.

Studenti koji prvi put ostvaruju pravo na studentski kredit moraju dostaviti formulare ugovora, mjenicu i podatake o žirantu.

Studenti koji formulare ugovora, mjenicu i podatake o žirantu dostave do I zaključno sa 13. decembrom biće isplaćeni do kraja decembra 2018. godine.

Studenti koji formulare ugovora, mjenicu i podatake o žirantu dostave poslije 13. decembra (a najkasnije 31. avgusta 2019. godine) biće isplaćeni sa sljedećom mjesečnom isplatom studentskih kredita.

Formulari se mogu preuzeti OVDJE