RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Digitalni certifikat Pošta Crna Gora

Digitalni certifikat Pošta Crna Gora Digitalni Certifikat je novi servis koji će fizičkim i pravnim licima omogućiti lakše, brže i efikasnije certifikovanje, putem savremenog informacionog sistema specijalizovanog za tu namjenu.

Provajder servisa ''Digitalni Certifikat'' je Pošta Crne Gore. Izdavanje digitalnih certifikata za javne potrebe (fizička i pravna lica) obavlja specijalizovano odjeljenje ''Pošta CG-CA''.

Od 16. decembra 2010.god. počelo je izdavanje certifikata u svim glavnim poštama u središtima opština.

www.postacg.me