• Слика Црне Горе
РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
Претраживање
еанкете

еАнкете

  • Задовољство корисника услугама које су користили преко Портала еУправе
    Анкета има циљ да прикупљене информације помогну код препознавања потенцијалних недостатака, проблема, а у крајњем добијања инпута релевантих за даље стварање ефикасних електорнских сервиса у јавној управи. Анкета је намијењена корисницима који су подносили захтјеве преко Портала еУправе.