RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo finansija


Uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda

 Privredno društvo, odnosno preduzetnik koji Ministarstvu finansija podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, je dužan, u skladu sa Zakonom o duvanu (''Službeni list CG'', br.48/08, 76/08, 40/11 i 42/15), da podnese sljedeće:

 

            1) Zahtjev dat je u Prilogu.

2) Fotokopija rješenja o upisu u CRPS.

3) dokaz o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za promet robe na veliko –Prijava trgovine (ovjerena od strane Uprave za inspekcijske poslove – Odsjek za Tržišnu inspekciju)

            4) da ima zaključen ugovor o kupovini duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, kao i da je uvoznik cigareta ovlašćen od strane inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih cigareta na tržište Crne Gore,

5) potvrdu nadležnog organa (Ministarstvo pravde) da privredno društvo, preduzetnik, odnosno odgovorno lice u privrednom društvu, nije osudjeno za krivično djelo nedozvoljene trgovine, odnosno za krivično djelo nedozvoljene proizvodnje duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i to u periodu od tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva.

6) da plati taksu u iznosu od 20 eura za rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, na žiro račun 832-3161419-18 Agencija za duvan i iznos od 10 eura na isti žiro račun na ime administrativne takse za upis u registar.

 

Privredno društvo, odnosno preduzetnik koji podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, a nema sjedište na teritoriji Crne Gore dužan je, u skladu sa Zakonom o duvanu, da podnese sljedeće:

 

-       zahtjev (sa popunjenim propisanim obrascem),

-       izvod iz odgovarajućeg registra zemlje u kojoj se nalazi sjedište privrednog društva, odnosno preduzetnika, sa ovjerenim prevodom,

-       potvrdu nadležnog organa (zemlje porijekla, potvrda notara i ovjerena izjava), da privredno društvo, preduzetnik, odnosno odgovorno lice u privrednom društvu, nije osudjeno za krivično djelo nedozvoljene trgovine, odnosno za krivično djelo nedozvoljene proizvodnje duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i to u periodu od tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva.

 

            U toku rješavanja po podnešenim zahtjevima Ministarstvu finansija može tražiti dodatna objašnjenja.

            Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se podnosi lično u Ministarstvu finansija, u Podgorici – ul. Stanka Dragojevića ili poslati poštom na istu adresu.


NAPOMENA: Na osnovu Zakona o administrativnim taksama ("Službeni list RCG", br.55/03, ... i "Službeni list CG", 22/08...45/14),  po tarifnom broju 123, privredno društvo, odnosno preduzetnik je dužan da za svaku nastalu promjenu upisanu u registar, kao i za brisanje iz registra plati administrativnu taksu u iznosu od 5 eura, na žiro rašun 832-3161419-18 – Ministarstvo finansija.

 


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, osim preko Portala eUprave, možete lično podnijeti u prostorijama Ministarstva finansija na adresi: ul. Stanka Dragojevića, Podgorica


Kontakt telefon

Kontakt telefoni: 020/244-930, +382 20 244 580


Korisni linkovi

www.mif.gov.me


Pravna podloga

Zakon o duvanu


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?