RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Odobrenje za proizvodnju duvanskih proizvoda
Naziv usluge

Odobrenje za proizvodnju duvanskih proizvoda


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za duvan


Uslovi za učešće na javnom tenderu za izdavanje odobrenja za proizvodnju duvanskih proizvoda

1. Potvrda o registraciji iz CRPS, 

2. Da ima odgovarajući prostor koji ispunjava propisane uslove za proizvodnju i smjestaj duvanskih proizvoda,

3. Da ima opremu koja mu omogućava obavljanje proizvodnje u svim fazama od pripreme duvana do izrade duvanskih proizvoda i njihovog higijenskog pakovanja,

4. Da ima kapacitete za proizvodnju cigareta iz svog asortimana od najmanje 1.000.000.000 komada godišnje,

5. Da ima odgovarajuću laboratoriju za analizu i utvrdjivanje kvaliteta duvanskih proizvoda ili zaključen ugovor sa ovlašćenom laboratorijom za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvanskih proizvoda

6. Da ima odgovarajući stručni kadar za proizvodnju i kontrolu kvaliteta duvanskih proizvoda,

7. Da ponudi realnu procjenu ostvarivanja godišnje proizvodnje duvanskih proizvoda koje proizvodi prema odgovarajućem kvalitetu i količini, u skladu sa tržišnim prilikama

8. Potvrda nadležnog organa da Privredno društvo, preduzetnik, odnosno odgovorno lice u privrednom društvu , u poslednje tri godine koje predhode raspisivanju javnog tendera nije osudjeno za krivično djelo nedozvoljene proizvodnje, odnosno za krivično djelo nedozvoljene trgovine duvanom, obrađenim duvanom i duvanskim proizvodima.


Taksa - nadoknada

Naknada za proizvodnju cigareta u visini od 300.000 

Naknada za proivodnju ostalih duvanskih proizvoda (cigari, cigarilosi…) u visini od 100.000


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

Za takse 832-3161419-18
Za naknade 832-1105-83


Rok za rješavanje

20 dana


Vrijeme važenja

5 godina


Uslovi ili kriterijumi za produžavanje važenja

Produženje odobrenja vrši se pod uslovom i na način propisan za izdavanje odobrenja.


Uslovi izdavanja licence

Za izdavanje odobrenja za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda, neophodno je da Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja  i Ministarstvo zdravlja primjenom odredbi Pravilnika o uslovima za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda, daju odogovarajuće mišljenje o ispunjenosti uslova, koje je istovremeno i uslov da bi Agencija za duvan izdala odobrenje za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda.


Pravna podloga

Zakon o duvanu (Sl. list CG, br. 48/08 76/08, 40/11 i 42/15)


Uredba o postupku javnog tendera za izdavanje odobrenja za proizvodnju duvanskih proizvoda (Sl. list CG, br. 07/16)

Pravilnik o uslovima za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda (Sl. list CG, br. 72/15)


Kontakt telefon

 Kontakt telefoni: 020/244-930, +382 20 244 580


Korisni linkovi

http://www.aduvan.co.me/


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?