• Slika Crne Gore
RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje
eankete

eAnkete

  • Anonimna anketa/upitnik za potrebe izrade nove Strategije reforme javne uprave 2022-2026.
    Ova anketa/upitnik je kreirana za potrebe izrade nove Strategije reforme javne uprave 2022-2026. Ovaj upitnik služi prikupljanju mišljenja, sugestija i preporuka, boljeg razumijevanja potreba i iskustava građana/ki u odnosu na javnu upravu. Rezultati upitnika će biti iskorišćeni za kreiranje nove Strategije koja treba da prepozna oblasti i aktivnosti od interesa za građane i građanke, a u kojim je u narednom periodu potrebno djelovati.