RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Počelo prijavljivanje korisnika za Program stručnog osposobljavanja
Prijavljivanje korisnika za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem počelo je danas i trajaće do 18. novembra 2019. godine. 
Prijavljivanje budućih korisnika za učešće u 8. ciklusu Programa vrši se elektonskim putem, preko portala www.eUprava.me.
Podsjećamo da pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja, odnosno sa visokim obrazovanjem, i koja su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
Takođe, naglašavamo da svi korisnici koji žele da se stručno osposobljavaju u obrazvnim ustanovama, moraju imati završene studije u trajanju od 4 godine, odnosno 240 ects. 

Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Poreskom upravom, a koja se odnosi na prethodne godine realizacije Programa, oko 50% korisnika Programa je nastavilo radni angažman.
                                                                                                                                                                                                                  
Prijava visokoškolaca koji su studije završili u Crnoj Gori:
Pokrenite prijavu
Prijava visokoškolaca koji su studije završili izvan Crne Gore:
Pokrenite prijavu


DOKUMENTACIJA:
IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA.doc
JAVNI POZIV UZK 2019.pdf
JAVNI POZIV ZZZ 2019.pdf
OBRAZAC 1 _PRIJAVA POSLODAVCA.doc
Kalendar programa strucnog osposobljavanja 2018.-2019..doc
Koraci u implementaciji programa strucnog osposobljavanja.pdf


ADMINISTRATORI PORTALA eUPRAVE

(za sva tehnička pitanja i eventualne probleme prilikom elektronskog prijavljivanja)

e-mail: euprava@mju.gov.meZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE 
Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 204, email:
zdenka.ivanovic@zzzcg.me; Verica Popović, telefon: (382) 20 406 823, email: verica.popovic@zzzcg.me

UPRAVA ZA KADROVE 
Anita Ljucović tel.br. 020/202-291, e-mail:
anita.ljucovic@uzk.gov.me 
Biljana Petrović - Nedović tel.br. 020/202-291, e-mail:
bilja.nedovic@uzk.co.me

MINISTARSTVO PROSVJETE 

Milica Žižić, telefon: (+382) 20 410 133, email: milica.zizic@mps.gov.me