RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem


                                                                                                                                                                                                               

DOKUMENTACIJA:
IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA.doc
JAVNI POZIV UZK 2018.docx
JAVNI POZIV ZZZ 2018.doc
OBRAZAC 1 _PRIJAVA POSLODAVCA.doc
Kalendar programa strucnog osposobljavanja 2018.-2019..doc
Koraci u implementaciji programa strucnog osposobljavanja.pdf


ADMINISTRATORI PORTALA eUPRAVE

(za sva tehnička pitanja i eventualne probleme prilikom elektronskog prijavljivanja)

e-mail: euprava@mju.gov.meZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE 
Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 204, email:
zdenka.ivanovic@zzzcg.me

UPRAVA ZA KADROVE 
Anita Ljucović tel.br. 020/202-291, e-mail:
anita.ljucovic@uzk.gov.me 
Biljana Petrović - Nedović tel.br. 020/202-291, e-mail:
bilja.nedovic@uzk.co.me

MINISTARSTVO PROSVJETE 

Biljana Mišović, e-mail: biljana.misovic@mps.gov.me 
Milica Žižić, telefon: (+382) 20 410 133, email:
milica.zizic@mps.gov.me