RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

SAOPŠTENJE: Objavljen Javni poziv za učešće u programu stručnog osposobljavanja

Javni poziv Zavoda za zapošljavanje preuzmite OVDJE

Javni poziv Uprave za kadrove preuzmite OVDJE

Prijave poslodavaca, javni sektor:   Pokrenite Obrazac br. 1 - Uprava za kadrove - bez digitalnog certifikata       
Prijave poslodavaca, privatni sektor:                            Pokrenite Obrazac br. 1 - Zavod za zaposljavanje - bez digitalnog certifikata

Radni tim za implementaciju Programa

DOKUMENTACIJA:
Koraci u implementaciji programa strucnog osposobljavanja.pdf

ADMINISTRATORI PORTALA eUPRAVE

(za sva tehnička pitanja i eventualne probleme prilikom elektronskog prijavljivanja)

e-mail: euprava@mju.gov.meZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE 

Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 204, email:
zdenka.ivanovic@zzzcg.me

UPRAVA ZA KADROVE 

Anita Ljucović tel.br. 020/202-291, e-mail:
anita.ljucovic@uzk.gov.me 

Biljana Petrović - Nedović tel.br. 020/202-291, e-mail:
bilja.nedovic@uzk.co.me

MINISTARSTVO PROSVJETE 

Biljana Mišović, e-mail: biljana.misovic@mps.gov.me 

Milica Žižić, telefon: (+382) 20 410 193, email:
milica.zizic@mps.gov.me