RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Prijava visokoškolaca koji su studije završili u Crnoj Gori:
Pokrenite prijavu
Prijava visokoškolaca koji su studije završili izvan Crne Gore:
Pokrenite prijavu

Saopštenje 10.11.2022: Počinje prijavljivanje korisnika za Program stručnog osposobljavanja
 
Prijavljivanje korisnika za učešće u jedanaestom ciklusu Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem počeće sjutra, 11. novembra u 15 sati.

Prijavljivanje za buduće korisnike Programa, elektronskim putem, preko portala eUprave, trajaće do 10. decembra 2022. godine, do 12 sati. Podsjećamo da pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Informacija o procedurama prijavljivanja se nalazi na internet stranicama eUprave, Uprave za ljudske resurse, Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva
prosvjete.

Važna napomena

Korisnici Programa koji žele da rade u nastavi u osnovnim i srednjim školama moraju, prije početka stručnog osposobljavanja, imati  diplomu/uvjerenje o završenom ciklusu studija, i to:

− po modelu 3+1 prijavljuju se sa diplomom/uvjerenjem osnovnih studija, obima 180 ECTS, a garantuju da imaju završene specijalističke studije u
trajanju od 60 ECTS, odnosno ukupno 240 ECTS;
− po modelu 3+2 prijavljuju se sa diplomom osnovnih studija, obima 180 ECTS, a garantuju da imaju stečenu diplomu/uvjerenje o završenim
dvogodišnjim master studijama, obima 120 ECTS, odnosno ukupno 300 ECTS
.

Obavještenje 09.11.2022:

Prijave za Program stručnog osposobljavanja za poslodavce su istekle.


Saopštenje 08.11.2022: Sjutra ističe rok za prijavu poslodavaca za Program stručnog osposobljavanja

Rok za prijavu poslodavaca za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem završava se sjutra, 9. novembra u 15 časova, nakon čega se očekuje prijava korisnika pomenutog Programa.

Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, shodno propisima, organizuje se po jedanaesti put, za 2022/2023. godinu. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Informacije o procedurama prijave za Program nalaze se na stranicama eUprave, Uprave za ljudske resurse, Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva prosvjete

Saopštenje 07.10.2022.: Najava početka Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem


Javni poziv za poslodavce iz privatnog i javnog sektora, koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, biće objavljen u ponedeljak, 10. oktobra 2022. godine, dok će se prijave podnositi narednih 30 dana, odnosno od 11. oktobra do 9. novembra tekuće godine (do 15 časova).

Poslodavci iz privatnog sektora prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja podnose područnoj jedinici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (birou rada/kancelariji) prema mjestu rada poslodavca i preko portala elektronske uprave (eUprave).

Poslodavci iz javnog sektora prijave za učešće u Programu podnose Upravi za ljudske resurse i preko portala elektronske uprave (eUprave).

Uputstvo za podnošenje Prijave za sve poslodavce preko portala eUprave se nalazi na portalu eUprave www.euprava.me.

Korisnici za obavljanje stručnog osposobljavanja dobiće priliku za prijavu nakon isteka rokova za prijavu poslodavaca. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Poslodavci su dužni da korisnicima pruže osposobljavanje u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija. Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

Program se pokazao kao veoma uspješan, s obzirom na to da je oko 50% korisnika Programa nastavilo radni angažman, što nesumnjivo doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih ljudi.DOKUMENTACIJA:
Javni poziv Uprave za ljudske resurse 2022
Javni poziv Zavoda za zapošljavanje 2022
IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA.doc
OBRAZAC 1 _PRIJAVA POSLODAVCA.doc
Koraci u implementaciji programa strucnog sposobljavanja.pdf


ADMINISTRATORI PORTALA eUPRAVE

(za sva tehnička pitanja i eventualne probleme prilikom elektronskog prijavljivanja)

e-mail: euprava@mju.gov.meZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE 
Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 281, email:
zdenka.ivanovic@zzzcg.me;

Verica Popović, telefon: (+382) 20 406 823, email: verica.popovic@zzzcg.me 

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE
Anita Ljucović tel.br. 020/202-291, e-mail:
anita.ljucovic@hrma.me 
Biljana Petrović - Nedović tel.br. 020/202-291, e-mail:
bilja.nedovic@hrma.me

MINISTARSTVO PROSVJETE

Kontakt za korisnike sa diplomama koje su prošle postupak priznavanja:

Ivana Mrvaljević, telefon: (+382) 20 410 146, email: ivana.mrvaljevic@mp.edu.me 
Bojana Šuškavčević, telefon: (+382) 20 410 194, email: bojana.suskavcevic@mp.edu.me
Sanel Canović, telefon: (+382) 20 410 188, email: sanel.canovic@mp.edu.me 
Nađa Stijović, telefon: (+382) 20 410 188, email: nadja.stijovic@mp.edu.me