RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Saopštenje 10.09.2021.: Objavljen Javni poziv za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem koji se realizuje desetu godinu zaredom


Javni poziv za poslodavce iz privatnog i javnog sektora, koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, objavljen je danas, dok će se prijave podnositi od 15. septembra do 15. oktobra tekuće godine (do 15 časova).

Poslodavci iz privatnog sektora prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja podnose područnoj jedinici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (birou rada / kancelariji) prema sjedištu poslodavca i preko portala elektronske uprave (eUprave).

Poslodavci iz javnog sektora prijave za učešće u Programu podnose Upravi za kadrove i preko portala elektronske uprave (eUprave).

Uputstvo za podnošenje Prijave za sve poslodavce preko portala eUprave se nalazi na portalu eUprave www.euprava.me.

Korisnici za obavljanje stručnog osposobljavanja dobiće priliku za prijavu nakon isteka rokova za prijavu poslodavaca. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Poslodavci su dužni da korisnicima pruže osposobljavanje u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija. Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

Program se pokazao kao veoma uspješan, s obzirom na to da je oko 50% korisnika Programa nastavilo radni angažman, što nesumnjivo doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih ljudi.

Prijave poslodavaca, javni sektor:
Pokrenite Obrazac br. 1 - Uprava za kadrove - bez digitalnog certifikata
Prijave poslodavaca, privatni sektor:
Pokrenite Obrazac br. 1 - Zavod za zaposljavanje - bez digitalnog certifikata
  
DOKUMENTACIJA:
Javni poziv UZK 2021.docx
ZZZ_javni poziv poslodavcima 2021.docx
IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA.doc
OBRAZAC 1 _PRIJAVA POSLODAVCA.doc
Koraci u implementaciji programa strucnog sposobljavanja.pdf


ADMINISTRATORI PORTALA eUPRAVE

(za sva tehnička pitanja i eventualne probleme prilikom elektronskog prijavljivanja)

e-mail: euprava@mju.gov.meZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE 
Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 281, email:
zdenka.ivanovic@zzzcg.me; Verica Popović, telefon: (382) 20 406 823, email: verica.popovic@zzzcg.me

UPRAVA ZA KADROVE 
Anita Ljucović tel.br. 020/202-291, e-mail:
anita.ljucovic@uzk.gov.me 
Biljana Petrović - Nedović tel.br. 020/202-291, e-mail:
bilja.nedovic@uzk.co.me

MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA

Kontakt za korisnike sa diplomama koje su prošle postupak priznavanja:

Bojana Šuškavčević, telefon: (+382) 20 410 194; email: bojana.suskavcevic@mpnks.gov.me 
Nađa Stijović, telefon: (+382) 20 410 118; email: nadja.stijovic@mpnks.gov.me 
Jelica Đurić, telefon: (+382) 20 410 143, email: jelica.djuric@mpnks.gov.me
Marija Đurišić, email: marija.djurisic@mpnks.gov.me