RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje

Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Saopštenje 30.11.2023:

Listu uparenih visokoškolaca i poslodavaca nakon II kruga možete preuzeti OVDJE

U ponedjeljak, 27. novembra 2023. godine, počinje drugi krug Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Svi potencijalni korisnici Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem koji su nakon prvog kruga elektronskog povezivanja poslodavaca i korisnika ostali bez mjesta za stručno osposobljavanje, odnosno poslodavca, imaju mogućnost da kroz drugi krug Programa koji će biti u periodu od ponedeljka 27. novembra 2023. godine (10 časova) do srijede 29. novembra 2023. godine (15 časova) biraju nekog od preostalih poslodavaca preko portala eUprave.
Drugi krug se odnosi isključivo na korisnike koji su uspješno prijavljeni na Porgram stručnog osposobljavanja, a nijesu okončali prijavu, odabir poslodavca mogu izvršiti putem Portala eUprave na stranici programa stručnog osposobljavanja.

Pravo na učešće u drugom krugu imaju samo već prijavljena lica, odnosno njih 145 koji u prvom krugu nijesu dobili poslodavca, odnosno koji nisu okončali prijavu. Oni će imati priliku da biraju neka od preostalih 13.108 slobodnih mjesta.

Kandidati će imati pravo da biraju poslodavce do srijede 29. novembra 2023. godine do 15 časova u skladu sa propisanom procedurom. 


Ove godine oglašeno je 15.300 radnih mjesta od čega 11.060 iz privatnog, a 4.240 iz javnog sektora.


Saopštenje 21.11.2023:

Listu uparenih visokoškolaca i poslodavaca možete preuzeti OVDJE


Važna napomena:

Korisnici Programa koji žele da rade u nastavi u osnovnim i srednjim školama moraju, prije početka stručnog osposobljavanja, imati diplomu/uvjerenje o završenom ciklusu studija, i to:
− po modelu 3+1 prijavljuju se sa diplomom/uvjerenjem osnovnih studija, obima 180 ECTS, a garantuju da imaju završene specijalističke studije u trajanju od 60 ECTS, odnosno ukupno 240 ECTS;
− po modelu 3+2 prijavljuju se sa diplomom osnovnih studija, obima 180 ECTS, a garantuju da imaju stečenu diplomu/uvjerenje o završenim dvogodišnjim master studijama, obima 120 ECTS, odnosno ukupno 300 ECTS.

Napomena za korisnike koji žele da obave stručno osposobljavanje na ustanovama visokog obrazovanja

Korisnici Programa koji žele da se stručno osposobljavaju na ustanovama visokog obrazovanja, a imaju namjeru da, nakon obavljenog stručnog osposobljavanja, polažu stručni ispit za rad u osnovnim i srednjim školama, moraju, prije početka stručnog osposobljavanja imati diplomu/uvjerenje o završenom ciklusu studija, i to:
− po modelu 3+1 prijavljuju se sa diplomom/uvjerenjem osnovnih studija, obima 180 ECTS, a garantuju da imaju završene specijalističke studije u trajanju od 60 ECTS, odnosno ukupno 240 ECTS;
− po modelu 3+2 prijavljuju se sa diplomom osnovnih studija, obima 180 ECTS, a garantuju da imaju stečenu diplomu/uvjerenje o završenim dvogodišnjim master studijama, obima 120 ECTS, odnosno ukupno 300 ECTS.

Saopštenje 17.11.2023: Prijava korisnika za Program stručnog osposobljavanja ističe sjutra, 18. novembra

Rok za prijavljivanje potencijalnih korisnika Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem ističe sjutra, 18. novembra 2023. godine, u 15 sati.
Svi potencijalni korisnici koji su u proceduri prijavljivanja prošli korak 1, u skladu sa navedenim rokom, imaju mogućnost da završe prijavljivanje, odnosno odrade preostale korake 2 i 3 zaključno sa 20. novembrom 2023. godine, u 15 sati.

Za dvanaesti ciklus Programa stručnog osposobljavanja do danas se prijavilo 2290 visokoškolaca dok je 1921 korisnik uspješno birao poslodavce. Poslodavci su ove godine oglasili 15300radnih mjesta.

Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Podsjećamo da stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Saopštenje 17.10.2023: Počinje prijavljivanje korisnika za Program stručnog osposobljavanja

Prijavljivanje korisnika za učešće u dvanaesti ciklus Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem počeće sjutra, 18. oktobra u 15 sati.

Prijavljivanje za buduće korisnike Programa, elektronskim putem, preko portala eUprave, trajaće do 18. novembra 2023. godine, do 15 sati. Podsjećamo da pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Informacija o procedurama prijavljivanja se nalazi na portalu eUprave.


Saopštenje 08.09.2023: Najava početka Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem


Objavljen je Javni poziv za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem koji se realizuje dvanaestu godinu zaredom

Javni poziv za poslodavce iz privatnog i javnog sektora, koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, objavljen je danas, dok će se prijave podnositi od 15. septembra do 16. oktobra tekuće godine (do 12 časova).

Poslodavci iz privatnog sektora prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja podnose područnoj jedinici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (birou rada/kancelariji) prema mjestu rada poslodavca i preko portala elektronske uprave (eUprave).

Poslodavci iz javnog sektora prijave za učešće u Programu podnose Upravi za ljudske resurse i preko portala elektronske uprave (eUprave).

Uputstvo za podnošenje Prijave za sve poslodavce preko portala eUprave se nalazi na portalu eUprave www.euprava.me.

Korisnici za obavljanje stručnog osposobljavanja dobiće priliku za prijavu nakon isteka rokova za prijavu poslodavaca. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje.

Stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Poslodavci su dužni da korisnicima pruže osposobljavanje u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Cilj Programa je da doprinese smanjenju nezaposlenosti mladih, da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.DOKUMENTACIJA:
Javni poziv Zavoda za zapošljavanje
Javni poziv Uprave za ljudske resurse
OBRAZAC 1 _PRIJAVA POSLODAVCA.doc
Koraci u implementaciji programa strucnog sposobljavanja.pdf
KONTAKTI:


ADMINISTRATORI PORTALA eUPRAVE

(za sva tehnička pitanja i eventualne probleme prilikom elektronskog prijavljivanja)

e-mail: euprava@mju.gov.meZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE 
Zdenka Ivanović, telefon: (+382) 20 405 281, email:
zdenka.ivanovic@zzzcg.me;

Verica Popović, telefon: (+382) 20 406 823, email: verica.popovic@zzzcg.me 

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE
Nataša Boljević tel.br. 069 157 893, e-mail:
natasa.boljevic@hrma.me 
Iva Bigović  tel.br. 069 207 520, e-mail:
iva.bigovic@hrma.me

MINISTARSTVO PROSVJETE

Kontakt za korisnike sa diplomama koje su prošle postupak priznavanja:

Bojana Markuš, telefon: (+382) 20 410 194

Ivana Mrvaljević, telefon: (+382) 20 410 146, email: ivana.mrvaljevic@mp.edu.me 
Sanel Canović, telefon: (+382) 20 410 188, email: sanel.canovic@mp.edu.me 
Nađa Stijović, telefon: (+382) 20 410 188, email: nadja.stijovic@mp.edu.me