RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

eLicence

MJU
Procesi razvoja Crne Gore i njenog približavanja Evropskoj uniji  podrazumijevaju transformaciju svih segmenata društva. Pametan  razvoj društva predviđa, između ostalog, reforme u funkcionisanju i  načinu pružanja usluga javne uprave korišćenjem informaciono   komunikacionih tehnologija.

Sa druge strane, proces regulatornih reformi, podrazumijeva aktivnosti na uvođenju jednostavnog i transparentnog biznis licenciranja, koje predstavlja važan korak u procesu unapređenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori. Nakon sprovedenih aktivnosti na uvođenju procedura za analizu procjene uticaja propisa na građane, poslovnu zajednicu i državu razmatrani su modaliteti za sistem biznis licenciranja u Crnoj Gori. Predloženo je kreiranje baze podataka poslovnih licenci koje bi imalo za cilj, ne samo centralizovano evidentiranje osnovnih podataka o procesu licenciranja, već i objavljivanje relevantnih podataka na internetu.

Saradnjom Ministarstva javne uprave i Ministarstva finansija, realizovane su aktivnosti u cilju kvalitetnog i transparentnog objavljivanja relevantnih podataka o biznis licencama na portalu e-uprave, čime će se pojednostaviti procedure, smanjiti regulatorni troškovi i vrijeme potrebno za prikupljanje informacija. Ostvaren je princip transparentnosti putem pristupa jedinstvenom šalteru što predstavlja i osnovu za praćenje regulatornog rada.Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje