РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаеЛиценце

МЈУ
Процеси развоја Црне Горе и њеног приближавања Европској унији  подразумијевају трансформацију свих сегмената друштва. Паметан  развој друштва предвиђа, између осталог, реформе у функционисању и  начину пружања услуга јавне управе коришћењем информационо   комуникационих технологија.

Са друге стране, процес регулаторних реформи, подразумијева активности на увођењу једноставног и транспарентног бизнис лиценцирања, које представља важан корак у процесу унапређења пословног амбијента у Црној Гори. Након спроведених активности на увођењу процедура за анализу процјене утицаја прописа на грађане, пословну заједницу и државу разматрани су модалитети за систем бизнис лиценцирања у Црној Гори. Предложено је креирање базе података пословних лиценци које би имало за циљ, не само централизовано евидентирање основних података о процесу лиценцирања, већ и објављивање релевантних података на интернету.

Сарадњом Министарства јавне управе и Министарства финансија, реализоване су активности у циљу квалитетног и транспарентног објављивања релевантних података о бизнис лиценцама на порталу е-управе, чиме ће се поједноставити процедуре, смањити регулаторни трошкови и вријеме потребно за прикупљање информација. Остварен је принцип транспарентности путем приступа јединственом шалтеру што представља и основу за праћење регулаторног рада.


Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање