RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

JAVNA OBAVJEŠTENJA

05.02.2019. 08:55

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018) i Odlukom utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG” broj 80/18) Ministarstvo sporta i mladih objavljuje

05.02.2019. 08:42

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018) i Odlukom utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG” broj 80/18) Ministarstvo sporta i mladih objavljuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinihorganizacija u oblasti sporta u 2019. godini.

22.01.2019. 14:35

Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore, na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) objavljuje:

 

 JAVNO OBAVJEŠTENJE O DOSTAVLJANJU

Obavještenja o rezultatima ispitnog postupka Ministarstva sporta br. 01-006-1333/2018 od 10.01.2018.god. Radulović Radovanu iz Tivta.

Obavještenje je objavljeno dana 22.01.2019.god. i smatra se izvršenim po isteku roka od 10 dana od dana objavljivanja pismena, odnosno dana 02.02.2019.god.

Uvid u obavještenje se može izvršiti lično u prostorijama Ministarstva sporta, koje se nalazi na adresi: Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br. 3, treći sprat.DIREKTORAT ZA SPORT
generalni direktor

Miloš Lalević