RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print
Pretraživanje

JAVNA OBAVJEŠTENJA

25.04.2019. 13:42

Ministarstvo javne uprave je, uvažavajući pristigle zahtjeve za povlačenje sa Liste i nakon sprovedenog postupka ispitivanja podataka iz anonimnih prijava koje su u međuvremenu pristigle, a kojima se dovodila sumnja u vjerodostojnost pojedinih prijava po javnim pozivima od  9. oktobra i 21. decembra 2018. godine, revidiralo Listu nezavisnih  procjenjivača za 2019. godinu.

18.04.2019. 09:43

U skladu sa članom 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta, Ministarstva sporta i mladih, objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na konkurs “Sportom do zdravih stilova života”, br. 01-006-307/2019, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

17.04.2019. 09:26

 U skladu sa članom 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o mladima Ministarstva sporta i mladih objavljuje listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu na konkurs “Aktivno za aktivne mlade”, br. 01-006-308/2019, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

 

25.03.2019. 12:39

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17),a u vezi s Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva javne uprave objavljuje

20.03.2019. 12:50

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi s Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, broj 14/18) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini („Službeni list CG“, broj 80/18), Komisija Ministarstva kulture za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija objavljuje