РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за испитивање и одобрење типа мјерила

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за испитивање и одобрење типа мјерила


Орган задужен за спровођење

Завод за метрологију


Надзорни орган

Министарство економије


Опис

Подношење захтјева за испитивање и одобрење типа мјерила


Гдје и како

Захтјев за испитивање и одобрење типа мјерила можете поднијети путем поште или непосредно на писарницу  Завода за метрологију, улица Арсенија Бољевића бб,  81 000 Подгорица, Црна Гора. Захтјев можете послати и телефаксом на број +382 20 634 651.  Уз захтјев се прилаже доказ о плаћеној административној такси  у висини од 2,00 € на жиро рачун  832-3161012-75. Захтјев се подноси на обрасцу на којем се налазе инструкције о  потребним подацима, документацији, прилозима и административној такси. Образац захтјева можете преузети са овог портала, wебстраници и писарници  Завода за метрологију. Накнаде за покриће трошкова поступка, зависно од врсте активности, прописане су Уредбом о висини и начину плаћања накнада из области метрологије (,,Службени лист ЦГ’’ бр. 73/10) и уплаћује се на жиро рачун 832-975-85.


Корисни линкови

Завод за метрологију

Министарство економије


Правна подлога

Закон о метрологији („Сл. лист ЦГ“, бр. 79/08 и 40/11)

Уредба о законским мјерним јединицама („Сл. лист ЦГ“, бр. 22/09, 72/15 и 67/20)

Уредба о законским мјерилима за која је обавезно овјеравање, односно одобрење типа мјерила („Сл. лист ЦГ“, бр. 81/09 и 13/17)

Уредба о висини и начину плаћања накнада из области метрологије („Сл. лист ЦГ“, бр. 73/10)

Правилник о ближем поступку и начину испитивања и одобравања типа мјерила („Сл. лист ЦГ“, бр. 10/10, 61/17 и 79/18)


Оригинални обрасци

Образац захтјева за испитивање и одобрење типа мјерила


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?