РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за испитивање и жигосање предмета од драгоцјених метала

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за испитивање и жигосање предмета од драгоцјених метала


Орган задужен за спровођење

Завод за метрологију


Надзорни орган

Министарство економије


Опис

Подношење захтјева за испитивање и жигосање предмета од драгоцјених метала


Гдје и како

Захтјев за испитивање и жигосање предмета од драгоцјених метала можете поднијети путем поште или непосредно на писарницу  Завода за метрологију, улица Арсенија Бољевића бб,  81 000 Подгорица, Црна Гора. Захтјев можете послати и телефаксом на број +382 20 634 651. Уз захтјев се прилаже доказ о плаћеној административној такси  у висини од 2,00 € на жиро рачун  832-3161012-75. Захтјев се подноси на обрасцу на којем се налазе инструкције о  потребним подацима, документацији, прилозима, административној такси и накнади трошкова поступка. Образац захтјева можете преузети са овог портала, wебстраници и писарници  Завода за метрологију. Накнаде за покриће трошкова поступка, зависно од врсте активности, прописане су  Уредбом о висини и начину плаћања накнада из области контроле предмета од драгоцјених метала (,,Службени лист РЦГ’’ број 34/11) и уплаћује се на жиро рачун 832-975-85.


Корисни линкови

Завод за метрологију

Министарство економије


Правна подлога

Закон о контроли предмета од драгоцјених метала („Сл. лист ЦГ“, бр. 40/10 и 40/11)

Уредба о висини и начину плаћања накнада из области контроле предмета  од драгоцјених метала („Сл. лист ЦГ“, бр. 34/11)

Правилник о садржају, облику и димензијама државног жига и садржини и облику сертификата  („Сл. лист ЦГ“, бр. 40/11)

Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцјених метала и опреми за испитивање („Сл. лист ЦГ“, бр. 40/11)

Правилник о ближим условима које у погледу израде и састава морају испуњавати предмети од драгоцјених метала  („Сл. лист ЦГ“, бр. 40/11)


Оригинални обрасци

Образац захтјева за испитивање и жигосање предмета од драгоцјених метала

Инструкције корисницима за подношење Захтјева за испитивање и жигосање предмета од драгоцјених метала 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?