РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за калибрацију мјерила /еталона

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за калибрацију мјерила / еталона


Орган задужен за спровођење

Завод за метрологију


Надзорни орган

Министарство економије


Опис

Подношење захтјева за калибрацију мјерила / еталона


Гдје и како

Захтјев за калибрацију мјерила / еталона можете поднијети путем поште или непосредно на писарницу  Завода за метрологију, улица Арсенија Бољевића бб,  81 000 Подгорица, Црна Гора. Захтјев можете послати и телефаксом на број +382 20 634 651.  Уз захтјев се прилаже доказ о плаћеној административној такси  у висини од 2,00 € на жиро рачун  832-3161012-75. Захтјев се подноси на обрасцу на којем се налазе инструкције о  потребним подацима, прилозима и административној такси. Образац захтјева и инструкције за попуњавање захтјева,  можете преузети са овог портала, wебстраници и писарници  Завода за метрологију. Накнада за покриће трошкова поступка прописана је Уредбом о висини и начину плаћања накнада из области метрологије (,,Службени лист ЦГ’’ бр. 73/10) и уплаћује се на жиро рачун 832-975-85.


Корисни линкови

Завод за метрологију

Министарство економије


Правна подлога

Закон о метрологији („Сл. лист ЦГ“, бр. 79/08 и 40/11)

Уредба о законским мјерним јединицама („Сл. лист ЦГ“, бр. 22/09, 72/15 и 67/20)

Уредба о висини и начину плаћања накнада из области метрологије („Сл. лист ЦГ“, бр. 73/10)

Правилник о роковима за калибрацију еталона који се употребљавају за овјеравање законских мјерила („Сл. лист ЦГ“, бр. 33/11)


Оригинални обрасци

Образац захтјева за калибрацију мјерила / еталона

Инструкције корисницима за попуњавање захтјева за калибрацију мјерила / еталона


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?