RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za kalibraciju mjerila /etalona

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za kalibraciju mjerila / etalona


Organ zadužen za sprovođenje

Zavod za metrologiju


Nadzorni organ

Ministarstvo ekonomije


Opis

Podnošenje zahtjeva za kalibraciju mjerila / etalona


Gdje i kako

Zahtjev za kalibraciju mjerila / etalona možete podnijeti putem pošte ili neposredno na pisarnicu  Zavoda za metrologiju, ulica Arsenija Boljevića bb,  81 000 Podgorica, Crna Gora. Zahtjev možete poslati i telefaksom na broj +382 20 634 651.  Uz zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi  u visini od 2,00 € na žiro račun  832-3161012-75. Zahtjev se podnosi na obrascu na kojem se nalaze instrukcije o  potrebnim podacima, prilozima i administrativnoj taksi. Obrazac zahtjeva i instrukcije za popunjavanje zahtjeva,  možete preuzeti sa ovog portala, webstranici i pisarnici  Zavoda za metrologiju. Naknada za pokriće troškova postupka propisana je Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije (,,Službeni list CG’’ br. 73/10) i uplaćuje se na žiro račun 832-975-85.


Korisni linkovi

Zavod za metrologiju

Ministarstvo ekonomije


Pravna podloga

Zakon o metrologiji („Sl. list CG“, br. 79/08 i 40/11)

Uredba o zakonskim mjernim jedinicama („Sl. list CG“, br. 22/09, 72/15 i 67/20)

Uredba o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije („Sl. list CG“, br. 73/10)

Pravilnik o rokovima za kalibraciju etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonskih mjerila („Sl. list CG“, br. 33/11)


Originalni obrasci

Obrazac zahtjeva za kalibraciju mjerila / etalona

Instrukcije korisnicima za popunjavanje zahtjeva za kalibraciju mjerila / etalona


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?