РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за стручно мишљење и/или помоћ у области метрологије
Назив услуге

Захтјев за стручно мишљење и/или помоћ у области метрологије


Орган задужен за спровођење

Завод за метрологију


Надзорни орган

Министарство економије


Опис

Подношење захтјева за стручно мишљење и/или помоћ у области метрологије


Гдје и како

Захтјев за стручно мишљење и/или помоћ у области метрологије можете поднијети путем поште или непосредно на писарницу  Завода за метрологију, улица Арсенија Бољевића бб,  81 000 Подгорица, Црна Гора. Захтјев можете послати и телефаксом на број +382 20 634 651.  Захтјев се подноси у слободној форми. Уз захтјев се прилаже доказ о плаћеној административној такси  у висини од 2,00 € на жиро рачун  832-3161012-75. Накнаде за покриће трошкова поступка, зависно од врсте активности, прописане су  Уредбом о висини и начину плаћања накнада из области метрологије (,,Службени лист ЦГ’’ бр. 73/10) и уплаћује се на жиро рачун 832-975-85.


Корисни линкови

Завод за метрологију

Министарство економије


Правна подлога

Закон о метрологији („Сл. лист ЦГ“, бр. 79/08 и 40/11)

Уредба о висини и начину плаћања накнада из области метрологије („Сл. лист ЦГ“, бр. 73/10)


Оригинални обрасци

Захтјев се подноси у слободној форми
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?