РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтНачин остваривања права на ослобађање од плаћања акцизе и пореза на додату вриједност за производе и услуге, за дипломатска и конзуларна представништва и међународне организације које дјелују у ЦГ
Назив услуге

Начин остваривања права на ослобађање од плаћања акцизе и пореза на додату вриједност за производе и услуге, за дипломатска и конзуларна представништва и међународне организације које дјелују у Црној Гори.


Орган задужен за спровођење

Управа прихода и царина


Опис

Ослобађање од плаћања пореза на додату вриједност и акцизе, за службене потребе, могу остваривати:

1. дипломатска и конзуларна представништва која дјелују у Црној Гори, са изузетком конзулата којима руководе почасни конзуларни функционери, уз услов узајамности.

2. међународне организације, односно представништва међународних организација које дјелују у Црној Гори, ако је то предвиђено међународним уговором.


Гдје и како

Ослобађање од пореза може се остваривати за све врсте производа, односно услуга, без обзира да ли су набављени на домаћем тржишту или су увезени из иностранства на подручје Црне Горе, ако су испуњени услови у погледу носилаца права и ако су приложена захтијевана документа.

Ослобођење од плаћања пореза може се остваривати ако је вриједност купљених производа, односно услуга по појединачном рачуну (са укљученим ПДВ) већа од 50,00 €. Ово ограничење не важи за ослобођења од плаћања пореза при увозу производа.

Ослобођење од плаћања пореза без ограничења може се остварити ако се ради о набавци горива за превозна средства носилаца права. 

Носиоци права, право на ослобађање од плаћања пореза остварују на основу пореске идентификационе картице, коју издајеУправа прихода и царина (Централа Пореске управе – Булевар Шарла де Гола бр. 2 Подгорица).

Пореска идентификациона картица издаје се на основу листе носилаца права, коју Пореској управи доставља орган државне управе надлежан за иностране послове (Министарство).

Министарство обавјештава Управу прихода и царина о промјенама, које се односе на листу носилаца права, као и о ограничењима у погледу узајамности.
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (36):

Да (20):
Не (11):
Дјелимично (5):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?