RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Evidencija o nepokretnostima i pravima na njima
Naziv usluge

Evidencija o nepokretnostima i pravima na njima


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za katastar i državnu imovinu


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija


Opis

Geodetsko-katastarski informacioni sistem je osnovni podsistem informacionog sistema državnih organa koji na jedinstven način obezbjeđuje evidenciju geodetskih i katastarskih podataka o nepokretnostima i pravima na njima, pristup podacima od strane ovlašćenih korisnika nezavisno od njihove lokacije, razmjenu podataka i informacija između subjekata informacionog sistema državnih organa.

Uprava za nekretnine je realizovala nadogradnju katastarskog informacionog sistema koji će omogućiti  svim našim korisnicima, da na brz i efikasan način pregledaju podatke katastarskih evidencija u skladu sa zakonskomregulativom. 

Jedan od glavnih zadataka koje je novi sistem obezbijedio je on-line pristup podacima iz katastarskih evidencija u realnom vremenu putem web pregledača,  kroz web aplikaciju e-Katastar.


Gdje i kako

Podacima se može pristupiti putem weba na linku: http://www.nekretnine.co.me/me/Katastarski_podaci.asp

Zahtjev za izdavanje izvoda iz Evidencija o nepokretnostima i pravima na njima (uvjerenja i listovi nepokretnosti) može se podnijeti u prostorijama  Uprava za katastar i državnu imovinu na adresi: Ulica Bracana Bracanovića bb, 81000 Podgorica, Crna Gora.


Korisni linkovi

http://www.nekretnine.co.me/me/Katastarski_podaci.asp


Pravna podloga

Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1109):

Da (136):
Ne (924):
Djelimično (49):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?