RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za dostavljanje podataka iz kaznene evidencije za pravna lica

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za dostavljanje podataka iz kaznene evidencije za pravna lica


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde


Nadzorni organ

Ministarstvo pravde


Opis

Podaci iz kaznene evidencije za pravno lice mogu se dati u skladu sa članom 42 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela ("Službeni list RCG", br. 2/07, 13/07 i „Službeni list CG", br. 73/10, 30/12  i 39/16 ):

- Samo sudu,državnom tužiocu i organu uprave nadležnom za poslove policije u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv pravnog lica koje je ranije bilo osuđeno, organu za izvršenje krivičnih sankcija i organu koji učestvuje u postupku davanja amnestije, pomilovanja, rehabilitacije ili odlučivanja o prestanku pravnih posljedica osude, kad je to potrebno za vršenje poslova iz njihove nadležnosti.

- Na obrazložen zahtjev, državnom organu i pravnom licu, ako za to postoji opravdani interes zasnovan na zakonu

- Pravnom licu, na njegov zahtjev, mogu se dati podaci o njegovoj osuđivanosti ili neosuđivanosti samo ako su mu potrebni radi ostvarivanja prava u inostranstvu.

Za izdavanje uvjerenja potrebno je popuniti zahtjev za dostavljanje podataka iz kaznene evidencije za pravno lice koji možete preuzeti ovdje.

Pored navedenog, potrebna je kopija lične karte ili pasoša odgovornog lica, pečat firme na zahtjevu i u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama – tarifni broj 26, uplatiti iznos od 3,00 eura na ime administrativne takse na račun Ministarstva pravde broj 832-3161233-91.


Gdje i kako

Brojevi telefona za informacije su: +382 20 675 439, a broj faksa je: +382 20 675 865
Rad sa strankama je od 10h do 13h.

Zahtjev možete predati na arhivi Direkcije za kaznenu i prekršajnu evidenciju na adresi Bulevar Pera Ćetkovića br. 259 (tačnu lokaciju možete pronaći ovdje),


Napomena

Lice koje preuzima uvjerenje za drugo lice, neophodno je da posjeduje ovlašćenje.

Uvjerenje se može podići uz ovlašćenje firme i uz lični dokument.


Korisni linkovi

Ministarstvo pravde


Pravna podloga

Pravilnik o načinu vođenja prekršajne evidencije.

Zakon o prekršajima.  


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (64):

Da (36):
Ne (21):
Djelimično (7):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?